Produktbroschüre Harvard TEMP C&B - PL

Właściwości

100 MPa

MPa 60

58

93

56

89

50

88

43

49

44

50

35

69

40

33

80

28

40

30

60

30

20

40

20

20

10

10

0

0

0

Twardość wg Barcol*

Wytrzymałość na rozciąganie*

Wytrzymałość na zgniatanie*

°C

GPa

Harvard TEMP C&B Protemp 4 (3M ESPE) Luxatemp Automix Plus (DMG)

6

3

5,1

2,6

2,3

2,3

2,5

5

1,8

3,6

4

2

3,3

2,4

1,5

3

Structur 3 (Voco)

2

1

0,5

1

* Wewnetrzne pomiary Harvard Dental International

0

0

Podwyższona temperatura*

Moduł elastyczności*

Przebieg cyklu pracy z Harvard TEMP C&B

Wycisk wypełnić i umieścić w jamie ustnej

Całkowite utwardzenie w gorącej wodzie

Proces utwardzania

Polerowanie

23 °C / 73 °F

37 °C / 99°F

50 °C / 122°F

Start

0:50 min

3:00 min

4:30 min

23 °C / 73 °F

Preparacja

Harvard TEMP C&B w formie wycisku

Obróbka prowizorium

Gotowe prowizorium

Made with FlippingBook flipbook maker