Uitwerking hoofdstuk 14

Module Elementair Boekhouden in Balans ISBN 978 94 91653 00 1 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

Hoofdstuk 14 Kolommenbalans

14.1

Voorafgaande journaalposten:

Voorafgaande journaalposten bij de rekeningen

20 en 21

420 Afschrijvingskosten kantoorinventaris

43.260,00

Aan

021 Afschrijving kantoorinventaris

43.260,00

30 en 31

430 Afschrijvingskosten computerapparatuur

169,00

Aan

031 Afschrijving computerapparatuur

169,00

031 Afschrijving computerapparatuur

1.939,00

(€ 1.770 + € 169) 900 Diverse baten en lasten

141,00

(€ 2.080 - € 1.939)

Aan

030 Computerapparatuur

2.080,00

430 Afschrijvingskosten computerapparatuur

30.095,00

Aan

031 Afschrijving computerapparatuur

30.095,00

NB De drie voorgaande journaalposten mogen ook worden gecombineerd.

40 en 41

140 Debiteuren

7.500,00

Aan

900 Diverse baten en lasten

7.500,00

440 Autokosten

48.750,00

Aan

041 Afschrijving auto’s

48.750,00

60

060 Effecten

3.034,00

Aan

900 Diverse baten en lasten

3.034,00

95

470 Interestkosten

600,00

Aan

190 Nog te betalen bedragen

600,00

100

900 Diverse baten en lasten

100,00

Aan

100 Liquide middelen

100,00

470 Interestkosten

220,00

Aan

190 Nog te betalen bedragen

220,00

140

170 Vooruitontvangen projectgelden

11.250,00

Aan

140 Debiteuren

11.250,00

460 Verlies op debiteuren

4.500,00

Made with