Uitwerking hoofdstuk 14

Rekening- nummers

Grootboekrekeningen

Saldibalans

Voorafgaande journaalposten

Herziene saldibalans

Winst-en-verliesrekening

Eindbalans

10 Gebouw

€ 740.000,00

€ 85.000,00 € 604.000,00

€ 604.000,00

€ 51.000,00

11 Inventaris

€ 290.000,00 € 130.000,00

€ 85.000,00 € 55.000,00 € 320.000,00

€ 320.000,00 € 130.000,00

15 Transportmiddelen 20 Afschrijving gebouw 21 Afschrijving inventaris

€ 130.000,00

€ 400.000,00

€ 23.050,00

€ 423.050,00 € 129.950,00 € 88.000,00 € 300.000,00

€ 423.050,00 € 129.950,00 € 88.000,00 € 300.000,00

€ 130.000,00 € 54.000,00 € 53.950,00

25 Afschrijving transportmiddelen

€ 70.000,00 € 200.000,00

€ 18.000,00 € 100.000,00

40 Aandelenkapitaal

41 Aandelen in portefeuille 42 Uit te reiken aandelen

€ 70.000,00

€ 100.000,00 € 50.000,00 € 120.000,00

€ 120.000,00

€ 50.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

45 Agioreserve

€ 50.000,00 € 25.000,00 € 37.500,00

€ 62.500,00 € 577.011,00 € 240.000,00 € 220.000,00

€ 62.500,00 € 577.011,00 € 240.000,00 € 220.000,00

55 Algemene reserve

€ 577.011,00

60 5% Hypothecaire lening o/g

€ 250.000,00 € 10.000,00

65 7,5% Obligatielening

€ 210.000,00

€ 10.000,00

100 Kas

€ 19.018,00 € 65.320,00 € 83.370,00

€ 19.018,00 € 127.820,00 € 83.370,00

€ 19.018,00 € 127.820,00 € 83.370,00

105 Banken

€ 62.500,00

120 Debiteuren 130 Crediteuren

€ 417.000,00

€ 417.000,00

€ 417.000,00

140 Te verrekenen omzetbelasting 141 Verschuldigde omzetbelasting 142 Af te dragen omzetbelasting 150 Vooruitbetaalde bedragen 151 Nog te betalen bedragen

€ 43.501,00

€ 43.501,00

€ 100.488,00 € 100.488,00

€ 56.987,00

€ 56.987,00

€ 56.987,00

€ 18.500,00

€ 13.000,00

€ 31.500,00

€ 31.500,00

€ 17.010,00

€ 1.042,00 € 8.000,00

€ 26.052,00

€ 26.052,00

410 Personeelskosten 420 Afschrijvingskosten

€ 501.000,00

€ 501.000,00 € 95.000,00

€ 501.000,00 € 95.000,00

€ 23.050,00 € 53.950,00 € 18.000,00

430 Verkoopkosten 440 Overige kosten

€ 131.000,00 € 93.000,00 € 1.251.000,00 € 3.379.000,00

€ 13.000,00 € 118.000,00

€ 118.000,00 € 109.000,00

€ 16.000,00

€ 109.000,00 € 1.251.000,00 € 3.379.000,00 € 28.842,00 € 35.000,00

700 Voorraad goederen 805 Inkoopprijs verkopen 945 Opbrengst verkopen 940 Interestbaten en -lasten 970 Incidentele baten en lasten

€ 1.251.000,00

€ 3.379.000,00

€ 4.520.000,00

€ 4.520.000,00

€ 4.520.000,00

€ 27.800,00

€ 1.042,00

€ 28.842,00 € 35.000,00 € 108.000,00 € 146.158,00

€ 1.000,00 € 35.000,00

€ 1.000,00 € 8.000,00

990 Vennootschapsbelasting

€ 100.000,00

€ 108.000,00

999 Winst na belasting

€ 146.158,00 € 6.942.509,00 € 6.942.509,00 € 656.030,00 € 656.030,00 € 7.060.550,00 € 7.060.550,00 € 4.520.000,00 € 4.520.000,00 € 2.686.708,00 € 2.686.708,00

Made with