הסימפונית הישראלית - ראשון לציון - עונה 32 - תשפ"א 2020-2021

לוח מופעים 2021-2020 עונה

2020 ספטמבר 10.9.20

צ'ייקובסקי | רחמנינוב צ'ייקובסקי | רחמנינוב צ'ייקובסקי | רחמנינוב צ'ייקובסקי | רחמנינוב

חול סימפונית ראשון לציון מוצ״ש סימפונית ראשון לציון

12.9.20 13.9.20 14.9.20

סימפונית רחובות סמפונית תל אביב

2020 אוקטובר 21.10.20

מנדלסון | בן חיים | בטהובן מנדלסון | בן חיים | בטהובן מנדלסון | בן חיים | בטהובן מנדלסון | בן חיים | בטהובן

סימפונית רחובות

חול סימפונית ראשון לציון מוצ״ש סימפונית ראשון לציון

22.10.20 24.10.20 25.10.20

סימפונית תל אביב

2020 נובמבר 6.11.20 2020 דצמבר 6.12.20

מבאך עד פיאצולה

קאמרי בצהרי שישי

סן סנס | ברהמס סן סנס | ברהמס סן סנס | ברהמס

סימפונית תל אביב

מוצ״ש סימפונית ראשון לציון חול סימפונית ראשון לציון

9.12.20 10.12.20 18.12.20

יום הולדת לבטהובן

קאמרי בצהרי שישי

2021 ינואר 26.1.21

צ'ייקובסקי | גולדה צ'ייקובסקי | גולדה צ'ייקובסקי | גולדה

סימפונית רחובות סימפונית תל אביב

27.1.21 28.1.21 29.1.21 30.1.21

חול סימפונית ראשון לציון

שוברטיאדה – שוברט והיינה

קאמרי בצהרי שישי

צ'ייקובסקי | גולדה

מוצ״ש סימפונית ראשון לציון

2021 מרס 5.3.21 2021 אפריל 8.4.21

קסם הלילה

קאמרי בצהרי שישי

ברטוק | ברוך | אדלר

חול סימפונית ראשון לציון

ללכת לאיבוד

קאמרי בצהרי שישי

9.4.21

ברטוק | ברוך | אדלר ברטוק | ברוך | אדלר ברטוק | ברוך | אדלר

מוצ״ש סימפונית ראשון לציון

10.4.21 11.4.21 12.4.21

סימפונית רחובות סימפונית תל אביב

2021 מאי 26.5.21

פרנק | פרוקופייב | ברליוז פרנק | פרוקופייב | ברליוז פרנק | פרוקופייב | ברליוז פרנק | פרוקופייב | ברליוז

סימפונית תל אביב

חול סימפונית ראשון לציון מוצ״ש סימפונית ראשון לציון

27.5.21 29.5.21 30.5.21

סימפונית רחובות

2021 יוני 4.6.21 2021 יולי 2.7.21

הצוענים

קאמרי בצהרי שישי

קיץ אמריקאי

קאמרי בצהרי שישי סימפונית תל אביב סימפונית רחובות

ברוקנר | קוז'וקרו ברוקנר | קוז'וקרו ברוקנר | קוז'וקרו ברוקנר | קוז'וקרו

26.7.21 28.7.21 29.7.21 31.7.21

חול סימפונית ראשון לציון מוצ״ש סימפונית ראשון לציון

שימו לב: תאריכי הקונצרטים של הסדרה לכל המשפחה יפורסמו בהמשך

17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker