הסימפונית הישראלית - ראשון לציון - עונה 32 - תשפ"א 2020-2021

מידע למנויים ולקהל הרחב 2021-2020 עונה

החלפת כרטיסים – לבעלי מנוי בתוקף בלבד! כל ההחלפות מתבצעות על בסיס מקום פנוי. התזמורת תעשה כמיטב יכולתה בשיבוץ המקומות החלופיים, אך אינה מתחייבת לכרטיס חלופי ברמת המחיר המקורית. ניתן להחליף כרטיסים מהעונה הנוכחית ומהעונה . בלבד הקודמת לא ניתן להחליף כרטיס שהוחלף ולא נוצל. כרטיס לסדרות השונות ניתן להחליף רק במסגרת הסדרה. החלפה לסדרה אחרת תתאפשר תמורת תשלום הפרש. לא יינתנו החזרים כספיים. כרטיסים לקונצרטים מיוחדים שאינם כלולים בסדרות, לא ניתנים להחלפה. לא יינתן החזר כספי על מנויים לתשומת לבכם – ועל כרטיסים שנרכשו (למעט המתחייב ע"פ תקנות הגנת הצרכן). לא נוכל להחליף כרטיסים שלא נוצלו במועדם או להחזיר כסף תמורתם. אנחנו מתחילים בזמן! הקונצרטים יחלו בשעה הנקובה. כדי לאפשר לקהל ליהנות ללא הפרעה, דלתות האולם ייסגרו מיד עם תחילת הקונצרט. המאחרים יופנו אל היציע, על בסיס מקום פנוי. היוצאים מהאולם במהלך הקונצרט לא יוכלו לחזור למקומם. בהיכל התרבות בראשון לציון מערכת שמע: מותקנת מערכת עזר לשמיעה בסיוע הקרן לפיתוח שירותים לנכים – המוסד לביטוח לאומי. ניתן לקבל אוזניות ללא תשלום עם הפקדת תעודה מזהה בקומת האכסדרה, בהתאם להנחיות ״התו הסגול״.

הנחיות בהתאם לתנאי "התו הסגול לקבלת קהל" מכירת כרטיסים לקונצרטים תיעשה מראש ולא תהיה מכירה בכניסה לאולם. הכרטיסים ישלחו לקהל באמצעות הדוא"ל או לכתובת ביתם. הושבת הקהל בהתאם להנחיות ישיבת קפסולה, עם מירווח כיסא ריק בין קפסולה לקפסולה. למניעת התקהלות, הכניסה לאולם והיציאה ממנו, תתאפשרנה באמצעות חלון זמן שיינתן לכל רוכש כרטיסים. בכניסה להיכל תבוצע מדידת חום. קהל הצופים יעטה מסכות לכל אורך הקונצרט. לא יתקיימו הפסקות במהלך הקונצרט ולא ימכרו תוכניות. אנו מודעים לשינויים ולחוסר הנוחות הזמנית, אך מאמינים כי תוך זמן קצר, בזכות ההקשבה להנחיות והיערכות של כולנו לשינויים הנדרשים, נוכל לחזור לאולמות הקונצרטים בבטחה וללא הנחיות מיוחדות ומגבילות.

הזכות לשינויים שמורה | ט.ל.ח | המידע בחוברת זו נכון ליום פרסומה sales@isorl.co.il | www.isorl.co.il

19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker