S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1911

Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

K øb enh avn .

B u l l e t i n h e b d o m a d a i r e d e s t a t i s t i q u e d é m o g r a p h i q u e e t m é d i c a l e

d e l a v i l l e d e C o p e n h a g u e .

1 9 1 1 S e k s o g t r e d i v t e .A a r g a n g

N r . 1— 52.

K ø b e n h a v n . P. M K e l l e r s B o g t r y k k e r i . 1912 .

Made with