חבל מודיעין בעשייה מתמדת - תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2015