חבל מודיעין בעשייה מתמדת - תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2015

מועצה אזורית חבל מודיעין תכנון ע"פ יעדים 2015

חברי הנהלת ומליאת המועצה יו"ר וועדים מקומיים

מכובדי,

כמידי שנה אני מתכנסים יחדיו לסכם את שנת הפעילות הקודמת, לבחון את תכוניות העבודה לשנה הבאה ולאשר את תקציב המועצה. במהלך השנים הצלחנו להצעיד את המועצה בדרך הנכונה ולהפוך אותה לאחת המועצות המסודרות והחזקות בארץ. הדבר נעשה אודות לצוות המקצועי של המועצה, בראשות המנכ"ל , הגזבר וראשי האגפים , והמחויבות של כל אחת ואחד מ נבחרי הציבור והמתנדבים. תקציב מועצה , המקושר לתוכניות העבודה , הוא הכלי המרכזי בהתוויית מדיניות המועצה ואני רואה חשיבות רבה, ש התהליך יהיה שקוף וברור ובו שותפים נבחר י הציבור במועצה ונציגי הישובים. בתוכניות המוגשות לנו לשנת 2015 הושם דגש על פעולות לאוכלוסייה הבוגרת, זאת במסגרת שנת התושב הוותיק עליה אנו מכריזים.

יהיו

אני מודה על שיתוף הפעולה והאחריות ומאחל לכולנו דיונים פוריים ומועילים ובעיקר, המשך הפיתוח של חבל מודיעין ואיכות החיים במועצה.

בברכה,

שמעון סוסן ראש המועצה

1

Made with