Aktiv Lek våren 2015

o m oss

Aktiv Lek as er en norsk produsent av lekeapparater som ligger i Telemark. Personene i bedriften har lang erfaring med produksjon av lekeplassutstyr og kjenner kravene til sikkerhet og kvalitet, som kreves av det profesjonelle markedet. Alle produkter tilfredsstiller kravene i forskriftene og standarden NS-EN 1176 og 1177. Alt utstyr er testet av TÜV Produkt Service.

Formålet med bedriften er å produsere sikkert lekeplassutstyr med lokale materialer til priser som gjenspeiler de reelle produksjonskostnadene. Produktene er basert på lokale trematerialer av høy kvalitet som også gir en miljøgevinst ved å eliminere unødig transport samtidig som vi får en lang levetid på produktene.

Produktene

Produktene er designet for å gi en best mulig lekeverdi for barn i barnehager, skoler og offentlige lekeplasser. De skal både dekke kravene til sosial lek, så vel som mer grovmotoriske aktiviteter. Målet er å redusere mobbing og destruktiv aktivitet med positive aktiviteter. Det er lagt stor vekt på miljømessige sider ved produksjonen av lekeapparatene. Materialene baserer seg på tre som er fra området. Ved å ha en nær kontakt med sagbruket er det lettere å få de materialene som er best egnet for denne type produkter. Vi velger ut materialer og kan stille de kvalitetskrav som kreves for å få et bra produkt. Overflatebehandlingen baserer seg på oljebasert beis, samt at bærekonstruksjonen blir trykkimpregnert med organiske stoffer som ikke er giftige eller ødelegger naturen. Det brukes stolpesko på alle deler som har kontakt med marken. Målet er å lage produkter som krever lite vedlikehold, men trematerialer krever ettersyn og må vedlikeholdes med visse intervaller. Produktene er modulbasert, dette gir en stor grad av fleksibilitet. Vi kan tilfredsstille de fleste behov fra enkle leker til store anlegg med utfordringer for de fleste aldersgrupper. Kom gjerne med dine ønsker så kan vi gi deg et forslag som er tilpasset ditt behov.

Lokal forankring

Bedriften har som målsetting å ha en sosial profil og vil ved siden av nøkkelpersonene som har ekspertise på lekeplassutstyr, også ha et nært samarbeid med lokalsamfunnet for å gi et tilbud til personer som faller utenfor det normale arbeidslivet. Vi samarbeider også med bedrifter bedrifter som sysselsetter personer med nedsatt arbeidsevne. Målet er å være en lokal produsent som er en positiv aktør både sosialt og miljømessig.

Vi støtter

Vi støtter også organisasjoner som hjelper barn i den 3. verden. I denne sammenhengen er vi en av hovedsponsorene til en ny barnehage i Tanzania. Sollerud barnehage er pådriver for et prosjekt med å bygge en barnehage for Ilula Orphan Program. Prosjektet administreres av Berit Skaare og hjelper barn som har mistet foreldrene p.g.a. malaria og aids. Barnehagen vil bli ferdig i løpet av mars 2016 og vi støtter med bl.a. det første komplette uteom- rådet med norsk standard i Afrika.

Nb! Alle priser er ekskl. m.v.a. og frakt.

2

Made with