periode 3 2018 drukkerij

ME gerelateerde KPI's van pers 20 per periode.

1. Urenafbouw managemantverlies Pers 20

800

700

600

500

400

300

422,66

420,81

200

402,15

339,14

329,70

322,44

313,96

307,66

239,81

100

0

8

9

10

11

12

13

1

2

3

Bewerkingstijd Ombouw/Instellen/Wissel

stilstandsverliezen excl. omb.

Managementverliezen

2. Stilstandverliezen productie incl. ombouwen pers 20

250

200

150

100

50

0

8

9

10

11

12

13

1

2

3

Productieverstoringen Cilindercorrectie Papierbreuk Ombouw/Instellen/Wissel

3. storingen groter dan 3 uur en preventiefonderhoud 1e & 2e lijns P20

80

70

60

50

40

30

20

10

0

8

9

10

11

12

13

1

2

3

storingen > 3 uur

onderhoud preventie 1e & 2e lijns

4. Aanloopwentelingen W/N en Inschietpercentage P20

250.000

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

200.000

150.000

%

100.000

50.000

0

8

9

10

11

12

13

1

2

3

Aanloopwentelingen

norm aanloopwentelingen

Inschiet percentage P20

Streven inschiet %

5. Verbruikte rollen en breukpercentage P20

800

10% 12% 14% 16% 18% 20%

700

600

500

400

0% 2% 4% 6% 8%

300

200

100

0

8

9

10

11

12

13

1

2

3

Verbuikte rollen

Percentage breuk

KPI'S pers 20

Made with FlippingBook - Online magazine maker