ביטאון השרות המטאורולוגי - גיליון מספר 1 - דצמבר 2016