Onsdag 12. oktober 2016

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

– etablert 1928

Onsdag 12. oktober 2016 Nr. 36 • 89. årgang

Forberedt på en trafikkøkning

Kommunen svarer ikke

Foto: Mina B. Sveen

Østre Toten kommune kom på sisteplass i Oppland på Forbrukerrådets kommunetest og var dermed dårligst til blant annet å svare på telefon og epost. Det bekymrer kontroll- utvalget. – Vi må følge med på dette framover, sier leder i utvalget, Erik Fodstad (bildet). Side 4 Mottok pris på Nordås

Pendlere mellom Toten og Akershus sparer så mye på å velge en av vegene over Totenåsen framfor fylkesveg 33 at trafikkøkningen på åsvegene kan bli stor. Det er snakk om omtrent 14.000 kroner i året, før skattefradraget er regnet inn. Almennings- bestyrer Mats Halvorsrud (bildet) vet ikke hva han kan vente seg, men er spent på å se de nye trafikk- tallene etter at bommen i Skreifjella åpner. Han er forberedt på at det kan bli en trafikkøkning. Side 5 Foto: Mina B. Sveen Foto: Karsten Nyborg En flott restaurant Midten

Det har vært mange store utfordringer for gründerne på Nordås siden oppstarten. I går kunne Per Idar Vingebakken (bildet) og kona Kjersti motta en pris på 50.000 kroner. Mye skryt fikk de også. Side 8

De fikset verksted

Foto: Mina B. Sveen

20% RABATT

TORKELIA Takterrasser • Stille og rolig nær marka Frittstående og kjedede eneboliger Sol og utsikt • Ett- og toplansløsninger

Den gamle stallen på Fjeldstad i Kolbu har blitt snekkerverk- sted, takk være ildsjelene Tom Solhaug og Sven Magne Holm (bildet). Østre Toten husflids- lag har fått et fint verksted der gamle trearbeidstradisjoner kan videreføres. Siste side

!

Tlf: 47 80 17 00 boligpartner.no

www.toppauto.no

! "# $ #

%& ' ( (

)*+*

##

! " #" +

,-

Made with