Onsdag 12. oktober 2016

2

Onsdag 12. oktober 2016 •

Ønsker å hjelpe både kropp og sinn

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Ikke alle er på nett Vi lever i en tidsalder der mer og mer skal foregå elektronisk. I bankene har de tatt vekk de fles- te skrankene der det før satt ansatte for å hjelpe kundene med banktjenester. Nå er det basert på at vi selv skal betale regningene våre i nettbanken, eller overføre penger via en app på mobilen. Minibanker blir det færre og færre av, vi skal ikke bruke kontanter. Nesten uansett hva du skal gjøre opp mot det offentlige er nettbasert. Alle henviser til nettsi- der der du kan gå inn og selv finne svar, eller sende inn skje- maer elektronisk. Posten kutter i sine tilbud, fordi de aller fleste kommuniserer via epost, ikke brevpost. Eksemplene er mange. Samfunnet rundt oss er blitt nett- basert og elektronisk. Ikke minst skal det være kostnadseffektivt. Slikt kalles utvikling, og utvik- lingen lar seg ikke stoppe. Det er ikke mulig å påstå at alt var bedre før, selv om noen av oss kanskje lengter tilbake til tida der vi kunne snakke med et levende menneske, ikke bare trykke på knapper på en skjerm eller benytte oss av en smart app på mobilen. Likevel er det grunn til å stop- pe opp. Det må være en forut- setning at all elektronikken og automatikken fungerer for alle. Slik det er i dag, er det mange godt voksne som synes det er blitt veldig vanskelig. Samfunnet må ikke glemme at det finnes en gruppe som ikke er fortrolig med pc-er og automatiserte tjenester. Mange av dem er blitt avhengig av familie eller andre som kan hjelpe dem. Østre Toten kommune har måttet kutte ned på bemanning og åpningstider for publikum. Da politikerne vedtok dette, forutsat- te de at det skulle finnes gode elektroniske tjenester. En under- søkelse viser at kommunen ikke har vært så god på dette likevel, blant annet svares det ikke på e- poster slik det skal. Det er uhel- dig. For da er det ikke bare dem som sliter med nettløsninger som får problemer med å forhol- de seg til kommunen. At alt skal være kostnadseffek- tivt er vel og bra, men det må fortsatt være rom for levende mennesker av kjøtt og blod en stund til, på begge sider av de snart ikke-eksisterende skran- kene.

Det kan se ut til at det er Tanya Wahls livsveg å gå litt dypere der andre skraper på overflaten, og tørre å møte de vanskeli- ge følelsene der andre melder pass. Tanya har selv opplevd den stør- ste sorgen - å miste et barn – og hun har valgt å bruke sine egne erfaringer til å hjelpe andre. – Jeg har drevet sorggruppe og opplevd hvor fantastisk det er når folk etterhvert får det bedre. Ettersom datteren min slet med ernæring, har jeg vært spesielt interessert i dette temaet, og jeg har tatt en bachelor i ernæring. Jeg var ferdig i vår, men jeg følte at jeg ville noe mer. Jeg hadde et ønske om å forstå hvorfor vi rea- gerer som vi gjør, sier Wahl. Dermed fortsatte hun å ta utdan- ning, denne gang i coaching. Det er Wahls overbevisning at kropp og sinn har et samspill som vi må ta vare på ved å pleie begge, og nå har hun startet opp sin egen coach-virksomhet i mjølke- fabrikken på Kapp. Her kan folk komme for å få kostholdsveiled- ning, men Wahl begrenser seg ikke til å gi råd om mat, vekt og mosjon. Hun mener mange hel- seplager og vektutfordringer har sammenheng med hvordan vi føler oss til sinns, og går bredere til verks når hun veileder om Magne Ødegård Det var vemodig å få beskjeden om at Magne hadde sovnet inn. Men ikke overraskende, for innerst inne var han mett av dage. Helsa hadde vært god i 92 år, mye takket være et sunt kost- hold og en passe dose mosjon. Siste året ble det dårligere med helsa, spesielt med dårlig pust og sviktende hørsel. Men selv i sommer ble Magne nesten daglig registrert på tur i Lena med rulla- toren. Hadde alltid tid til en prat, og var oppriktig engasjert i det som skjedde. Magne satte pris på de nære og enkle ting på slutten. Han koste seg veldig ute når været tillot det, og praten gikk livlig. Det ble mange stunder i nye utestoler attåt kaffe og jord- bær, for sommeren og høsten var generøs med fine solskinnsdager. Ekstra godt smakte det med et glass kald hvitvin i ettermiddags- sola. Sommerens høydepunkt var nok da han 30. juni inviterte slekt Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Tanya Wahl har startet opp coachvirksomhet på mjølkefabrikken på Kapp, og er allerede i gang med å hjelpe folk til balanse i kropp og sinn.

ernæring. Selvtillit

ikke spiser noe før lunsj eller kanskje ikke drikker noe før langt utpå dagen, sier Wahl. Hun gir gjerne hjelp til folk som har pådratt seg livsstilssykdommer, og ett av hjelpemidlene er «Tanitavekten» som måler både fettprosent, muskelmasse, vann- innhold i kroppen og mye mer. Vekten er et hjelpemiddel som synliggjør framgang når klien- tene hennes tar steg mot en sun- nere livsstil. Støttespiller Wahl understreker at hun ikke er lege, og dermed ikke gir behandling, men hun kan også være en viktig støttespiller til flere pasientgrupper. kelig aha-opplevelse en høst- kveld på Hardangervidda midt på 80-tallet. Magne og jeg skulle prøve fiskelykken noen dager, men fikk et skikkelig møkkavær. Allerede andre kvelden gikk vi tom for cognac, men du verden for en historie jeg fikk servert fra krigens dager. Bare så synd at dette ikke ble tatt opp på bånd. Må heller ikke glemme alt det Magne laget av selje og bjørk som pensjonist. Det er ikke mange som kopierer det han pro- duserte av sveipeprodukter i godt voksen alder. De fleste er vel usikre på hva som venter etter døden, men det Oddbjørn Dalberg, Østre Toten, født 1935, døde 28. september. Harald Magne Koll-Hansen, Østre Toten, født 1934, døde 24. september. Paul Røise, Østre Toten, født 1948, døde 24. september.

– Jeg kan hjelpe for eksempel diabetespasienter med å få et kosthold som gjør at de får mer stabilt blodsukker, eller allergi- pasienter med å få et riktig kost- hold. Det er mange symptomer som kan lindres med et riktig kosthold, sier Wahl. Hun har allerede tatt imot flere klienter på kontoret sitt, der hun har satt opp skilt med «Balanseterapeuten». – Jeg brenner for balanse i kropp og sinn, sier Wahl, som både er tilgjengelig på kontoret og på Skype. – Jeg vil gjerne være flek- sibel, og på den måten kan jeg ta imot klienter som bor langt unna, sier Wahl. klart uttrykk for at han var klar til å reise. Han ønsket så inderlig å dø hjemme med skoa på, og det ønsket fikk han sannelig oppfylt. Nå er bare minnene tilbake, men de er mange og gode. Hvil i fred Magne. Asbjørn Overn er lov å håpe/ønske... Savnet etter Aagot var stort, og Magne gav

– Mange utfordringer handler om mye mer enn kosthold. Har man for eksempel et vanskelig forhold til vekt og mat, kan det hende at det ikke er nok å snakke om kosthold og kalorier, men at man også må snakke om selvfølelse og selvtillit, om det å føle at en ikke er god nok, sier Wahl. Hun er opptatt av at kostholdet vårt ikke bare påvirker hvordan krop- pen vår ser ut, men også hvordan den fungerer og hvordan vi føler oss. – For å gi et enkelt eksempel, er det jo ikke rart om du får hodepine og blir trøtt hvis du og venner til sin 93-årsdag i flott vær og nymalt hus. Minnene er mange helt fra 1980 da Lena Jernvare kjøpte Toten Betong, og jeg ble Magnes arbeidsgiver i en tiårsperiode fram til han ble pensjonist. Jeg ble mang en gang imponert over hans evner som Reodor Felgen. Det var ikke grenser for hva han kunne få til med mekking og sveising på Toten Betong. Til tider attåt en god porsjon gloser, som ikke egner seg på trykk. Magne var en ivrig jeger, og det ble fortalt mange røverhistorier fra jaktturer han hadde vært med på. Jeg for min del fikk en skik- Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Magne Myhrehagen, Vestre Toten, født 1932, døde 27. sep- tember. Malla Sandbekk, Vestre Toten, født 1921, døde 29. september.

Dødsfall

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Vår kjære bror, svoger og onkel

født 20. september 1937, døde brått fra oss Ed i Sverige, 15. september 2016.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with