Onsdag 12. oktober 2016

For oss er det smaken som teller, ikke om gulrota kan ha vokst i litt feil retning og ser rar ut. Hagen er dermed ganske godt forberedt på vinteren. I helga meldte mange kjente om snøfjoner i høyereliggende strøk. 14. okto- ber er det vinterdagen også, så det spøker for sommersesongen. Men gulrota og per- sillen skal det bli kamp om til det siste, Kong Vinter.

av snøen. For ikke å snakke om gulrot. Vi har fortsatt gulrot i jorda, og der kan den få være så lenge den har lyst. Når vi skal lage middag, er det så kjekt å tusle ut i hagen og høste inn ei knudrete gulrot eller fem. Muligens har ikke hobbydyrkingen vår livets rett hvis vi skulle levere noe større innen EU. Til det er den neppe stor nok, og sikkert ikke helt riktig vinklet. De har jo så mange krav til ei god gulrot, der nede i Europa.

Nå har vi hatt sesongavslutning i hagen. Frostnetter har gjort det tvingende nødven- dig å ta hånd om det som fortsatt sto ute, i håp om en mild høst. Men det var altså ikke så mildt. Så nå har sesongens tomatplanter fått reisepass, i likhet med visnede agurk- planter og annet som har fått vann og litt kjærlig stell i løpet av sommeren. Tilbake står persillen, grønn og fin. Vi kommer nok til å høste av den så lenge den stikker opp

Onsdag 12. oktober 2016

• Siden sist

Ubrukt stall ble til treverksted i Kolbu

Den gamle ubrukte stal- len på Fjeldstad gård i Kolbu har i løpet av det siste året blitt forvandlet til et flott verksted for tredreiing. Det takket være ildsjelene Sven Magne Holm og Tom Solhaug. – Gratulerer så mye med det nye treverkstedet og lykke til med mye godt trearbeid. Vi har en fantastisk trearv her i landet som må videreføres og videreutvikles, sa leder i Fagutvalget i tre i Norges husflidslag, Anne Guri Gunnerød, under den offisielle åpningen av Østre Toten hus- flidslags nye tilbud, som naturlig nok har fått navnet «Stallen». Mye jobb og mye moro De to som først og fremst skal ha æren for at Østre Toten husflids- lag nå har fått et sted der en gam- mel håndverkstradisjon som tre- dreiing kan holdes i hevd, er par- hestene Sven Magne Holm og Tom Solhaug. – Initiativet til dette kom egentlig fra damene i husflidsla- get. Vi savnet nemlig et sted hvor vi kunne drive med dreiing og annet slags trearbeid. Da så Unni Hveem og Ole Harald Fjeldstad stilte lokaler til disposisjon, var det bare å gå i gang med rydding og oppussing, sier Sven Magne, som innrømmer at det har vært mye arbeid for å komme dit man er i dag. – Vi har holdt på et års tid. Det har vært mye jobb og vi har Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

Østre Toten husflidslag kunne glede seg over stor oppslutning under den offisielle åpningen av treverkstedet «Stallen». Bildet viser repre- sentanter fra fagutvalget og huslidslaget. Fra venstre. Jørgen Bleken og Anne Guri Gunnerød fra Fagutvalget i tre i Norges husflidslag og videre Unni Hveem, Sven Magne Holm, Tom Solhaug, Gudbrand Kjølseth og Kari Kjølseth.

ros fordi han har bistått med å skaffe til veie ting det har vært behov for. – Vi i husflidslaget er også svært takknemlige for at Unni Hveem og Ole Harald Fjeldstad har stilt lokaler til rådighet. Her er det mer enn nok plass og gode utvídelsesmuligheter dersom det skulle vise seg å bli behov for det, sier Kari.

brukt mye tid, men du verden så moro det har vært å drive med dette, sier Sven Magne, mens Tom nikker og er skjønt enig. – Vi jobber godt sammen selv om vi ikke alltid er enige om hvor- dan ting skal gjøres. Da tyr vi til det som politikerne kaller for kompromiss, sier de to og ler godt. Berømmes – All mulig honnør til Sven Magne og Tom for den kjempe- jobben de to har gjort. Uten deres innsats hadde ikke dette vært mulig, sier leder i Østre Toten hus- flidslag, Kari Kjølseth, som også synes hennes mann fortjener litt

Satser på ungdommen Det nye verkstedet er så langt utstyrt med fem dreiebenker og tre høvelbenker. Etter hvert håper man å få på plass slikt utstyr som båndsag, sirkelsag, avretter og tyk- kelseshøvel.

Tom Solhaug (t.v.) og Sven Magne Holm på plass ved en av de fem dreiebenkene som verkstedet rommer.

Magne og Tom. De forteller at det fra husflidslagets side satses på å få opp interessen for tredreiing hos ungdommen. I den forbindelse utlyses det et kurs i dreiing på nyåret som spesielt er myntet på ungdom i alderen 14 til 18 år. Instruktør på dette kurset blir Magnus W. Hensvold, som har fagbrev i tredreiing. I tillegg plan- legger man en åpen kveld annen- hver uke der alle som vil kan komme å benytte seg av verkste- det.

– Ting er nå lagt til rette for å drive med dreiing og trearbeid av forskjellig slag og vi er selvsagt spente på om det er interesse for dette blant befolkningen, sier Sven

Kjøpe bruktbil? Med NAF Test

• Gjøvik • Lena • Raufoss • Dokka Smerter i rygg eller nakke?

vet du hva du kjøper!

Våre kiropraktorer hjelper deg. Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10. www.60gradernord.no

NAF Senteret Gjøvik

Tlf. 08 505 naf.no

Made with