Onsdag 12. oktober 2016

3

Riksantikvaren vil frede parken • Onsdag 12. oktober 2016

Konsert på Eina søndag Kolbu & Eina Blandakor invi- terer til tradisjonsrik grende- konsert søndag 16. oktober. Denne gangen har koret valgt å fokusere på Eina, og Liv Berit Kløvrud i koret forteller at koret har bestemt seg for å presenterer låter som «Surfbrett», «Eina Stasjon 1922», «Je veit et stelle» – og selvfølgelig skal Einasangen avsynges. Kveldens gjestear- tister er sangeren Peder Arnt Kløvrud og pianisten Morten Reppesgård. De skal ha sin egen avdeling med sanger av blant andre Odd Nordstoga og Erik Bye, og de skal samar- beide med koret. Det hele bin- des sammen av Einaværingene Oddny og Leif Arne Sandbekken. I tillegg til stemningsfulle og vakre sanger serverer koret hjemmebakte kaker og store mengder kaffe som er inklu- dert i billettprisen. Det blir også anledning til å kjøpe årer, informerer koret. Temamøte om demens Onsdag 19. oktober, på kvel- demensforening, Gjøvik og Østre Toten demensforening til åpent møte om demens på Pensjonistenes Aktivitets- senter i Veltmanåvegen på Raufoss. Lege Rebecca Setsaas vil fortelle om demenssykdom- mer, årsaker, symptomer, utredning og behandling. Demens er en samlebeteg- nelse for sykdommer som angriper hjernen, slik at man får problemer med å fungere i dagliglivet. Setsaas er fastlege ved Kolbu legesenter, og syke- hjemslege på Østre Toten sykehjem. Hun har erfaringer med personer med demens og deres pårørende. Medlemmer, personer med demens, pårørende, og alle som jobber innen pleie og omsorg og andre interesserte er velkommen denne kvelden. den, inviterer Nasjonal- foreningen Vestre Toten

Parken på Stenberg ble vekket fra hundre års tornerosesøvn av hissige motorsager nylig. Nå freder riksantikvaren den usedvanlig godt bevarte parken. Parken som omgir amtmannsbo- ligen på Stenberg har stått bort- imot urørt siden det siste med- lemmet av amtmannsfamilien gikk bort for mer enn hundre år siden. Nå i høst ble parken vek- ket fra tornerosesøvnen – ikke av en prins, men av trespesialister med motorsag. – Det er lenge siden det har vært så luftig her, sier Heidi Froknestad, landskapsarkitekt og ansvarlig for grøntomoråder ved Mjøsmuseet. I over 80 år har dystre grantrær fått vokse ufor- styrret, og nå hadde de fullsten- dig omsluttet lindelysthuset øverst i parken. Her skal Lauritz Weidemann ha holdt andakter for familien rundt steinbordet under det lette lindeløvet, og i amt- mannsfamiliens tid må lysthuset ha vært et midtpunkt i parken, der det ligger på en liten høyde. Nå har firmaet AB Trepleie fra Bærum felt ei osp og noen graner rundt sirkelen av linder, og lyst- huset er igjen blitt et framtre- Mina B. Sveen mina@totens-blad.no – Og de har beskåret og sikret lindene i lysthuset. Nå kan de stå i 200 år til, sier Froknestad. Lindetrærne har nok stått her allerede før Weidemann-familien flyttet inn, kanskje de ble plantet da Sommerfeldt kjøpte stedet på slutten av 1700-tallet, mener Froknestad. Nå ønsker Riksantikvaren og Oppland fyl- keskommune å frede parken på Stenberg. 9.000 lyttere i uken Radio Toten har 9.000 lyttere i uken. For en uke (det vil si 9.000 lyttere) siden kom Totens Blad i skade for å skrive at dette var lyttertallet i løpet av en måned. – Vi er veldig godt fornøyde med disse lyttertallene. Det er veldig bra til å være en så liten radio i et nedslagsfelt som ikke er større, sier redaktør Jan Erik Sandmo, dende punkt i parken. Sikret gamle trær

Evald Fredholm og Heidi Froknestad ved Mjøsmuseet har solide stokker i både osp og gran å kvitte seg med om noen er interessert. Nylig ble nemlig Stenberg-parken frisert av spesialister.

– Ingen har radert ut det gamle. Dette har på mange måter vært en sovende park, det er ikke blitt gravd eller endret, så spo- rene etter den tidligste parken ligger i stor grad synlige, forteller Froknestad. Det er en av fakto- rene som gjør Stenberg-parken til et anlegg av nasjonal verneinte- resse, og Froknestad synes det er svært gledelig at parken skal få vernestatus. Trærne som er felt i høst, er trær som har vokst opp på tilfeldige steder i parken. Mjøsutsikt Å fjerne de uønskede trærne er ikke en jobb hvem som helst kan ta på seg. De måtte felles på en slik måte at de ikke skadet andre, viktige trær i parken. Både beskjæring og hogst måtte gjøres uten bruk av lift, og dermed måtte spesialister ta på seg job- ben. Trepleierne har klatret opp i

AB Trepleie fra Bærum brukte uvanlige metoder da de hogde ned flere trær i Stenberg-parken.

trekronene ved hjelp av tau og klatreutstyr, og selvsagt koster det mye penger å få utført en slik jobb. Heldigvis har Mjøsmuseet fått hjelp. – Vi har fått 140.000 kroner av Oppland fylkeskommune til å felle trær og beskjære og sikre de viktigste trærne i parken, sier Froknestad. Trepleiefirmaet har

også ryddet opp i både bjørkeal- léen og lønnealléen. – Det er nesten mjøsutsikt fra stua nå, sier Evald Fredholm ved Mjøsmuseet. Det skal det også ha vært i tidligere tider. – Det var nok utsikt til Hamar, for det sies at Weidemann-famili- en stilte klokka etter gasslykta på Hamar stasjon, sier Froknestad.

den med n ervSe

yne i høst e øy

Plages du av

a mø fr blending

?en s om natt ely ende t

afikk og gat tr

e de samme det du ikk Ser

ANG KLARERE EN NOEN G ALJER ARGEROG DET TENS F HØS CAR e briller? y med n ene selv d å se skilt olk rundt f aljene som ALJER OG DET

deg?

OG OPPLEV GLASS MED i.SCRIPTION® FRA BRILLE V PRØ du me er Slit

!

! "

ZEISS L

// INSPIRATION MADE BY ZEISS

ort oss, S auf R

gat

er allianc • 61 19 11 96 • en 43

auf

oss.no

#$%&#

Made with