Tirsdag 27. mars 2018

2

Tirsdag 27. mars 2018 •

Hørstadskauvegen slår sprekker allerede

Overgangen mellom ny og gammel veg er svært humpete.

Den nye vegstrekningen på fylkesveg 155 ved Hørstadskauen ble tatt i bruk høsten 2016, men slår aller- ede sprekker og er svært humpete flere steder. Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no Roy Arne Rise kjører vegen daglig og mener den nye vegen ikke holder mål. – Fylkesvegen her er bygd i to etapper. Den første etappen opp Grytbakka er ganske bra, men den siste strekningen opp til avkjøringen til fylkesveg 157 i Nordenga er jeg ikke fornøyd med i det hele tatt. Den har tele- hiv alle steder. Her er det tele nesten hele året. Jeg hopper nesten ut av setet hver gang jeg kjører her. Det skal ikke være sånn, mener Rise. Dype sprekker Vegen har også flere dype og store sprekker flere steder. – Dette må være å kaste penger ut av vinduet. Vegen har mange sprekker. Det må skorte på grunnarbeidene. Det er rart av vi ikke klarer å lage veg for vinterbruk, mener pendleren fra Skybergvegen. Rise tar frem meterstokken og måler dype sprekker på 10

og 15 centimeter flere steder i asfalten. – Det var slik i fjor også. Hvordan er vegen om 10 år, spør Rise seg. Dårlige grunnforhold Grunnforholdene der nyvegen går er heller ikke gode. – En burde ta det i betrakt- ning når det er vanskelig grunn og kanskje heve vegen i terreng- et, mener bilbrukeren over Hørstadskauen. I den kilometer lange nye vegen ble det skiftet ut en god del masse. Under anleggsperio- den var det veldig bløtt, og det er et myrlendt terreng. 6.500 kubikk masse ble kjørt bort. Må ta en ny runde 200 meter av strekningen er en helt ny trasé. Vegen har 6,5 meters bredde. – Vi foretok i fjor sommer en befaring sammen med entrepre- nøren som sto for utbyggingen av vegen. Da så vi antydning til sprekkdannelser i asfalten og det ble enighet om å se an

Vegstrekningen på fylkesveg 155 ved Hørstadskauen ble tatt i bruk høsten 2016 slår allerede sprekker og er svært humpete flere steder. – Jeg hopper nesten ut av setet hver gang jeg kjører her. Det skal ikke være sånn, mener Roy Arne Rise.

utviklingen et år til. Nå ser vi at det har blitt flere sprekker. Det kan være flere årsaker til dette. Så vi må ta en ny runde med entreprenør og våre interne folk til våren og sommeren når grun- nen er telefri og se på eventuel- le tiltak, opplyser byggeleder Rune Bratteng i Statens vegve- sen etter en befaring mandag.

Dumpa før krysset til Nordenga er imidlertid en del av den gamle vegen. – Den delen var ikke en del av prosjektet som fikk ny over- bygning, her ble det kun lagt ny Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Monica Furuseth, født 1976, døde 10. mars. Agnes Hasvoldsether, født 1924, døde 12. mars. Marte Johanne Nordgaard, født

asfalt. Det er akkurat i slutten av prosjektet. Vi forventet at det skulle bevege seg litt her, og vi hadde nok hevet traseen hvis vegprosjektet hadde vært litt lengre, sier byggelederen.

1990, døde 9. mars. Marthe Marie Rudin, født 1930, døde 12. mars. Aase Sørlie, født 1928, døde 15. mars. Eva Marie Valdresstuen, født 1943, døde 7. mars.

Ny Ynglingen-leder

Bjørn Arild Andersen har tatt over som daglig leder på Ynglingen i et vikariat frem til

30. juni i år. Han skal jobbe i en 50 prosents stilling.

Bidra til at trafikken blir tryggere

Uhell kan skje, men det er opp til oss alle å bidra til at trafikken går så sikkert som mulig. Dessverre er det alltid noen som mener de behersker bilkjøring bedre enn andre, og kjører deretter. Når trafik- ken blir tett, mister mange besinnelsen, og foretar farlige forbikjøringer. Muligens kommer de da i beste fall fem minutter tidligere fram til sitt bestemmelsessted. I verste fall kommer de aldri fram. Vi ser ikke at det er verdt å ta sjanser og stresse i trafik- ken når det handler om å ha en hyggelig og avslappende ferie, der nedstressing også må være et mål. Ha en trafikksikker og alldeles flott påske i år også!

Vi gjentar det gjerne i år også, ikke la deg stresse opp når du sitter bak rattet, selv om køen blir lang og noen i baksetet maser. Politiet har gjentatte ganger gått ut med advarsler, for eksempel om hvor farlig det kan være å trå- kle seg fram i påsketrafikken, gjerne med en fullastet bil. Da er ikke kjøreegenskapene nødvendigvis like gode som de er med en tom bil. Her lokalt er det alltid litt ekstra utfordringer når påsken starter og når den avsluttes. Mange påsketurister velger riksveg 4 eller fylkesveg 33 som et alternativ til E6. Vegarbeider på E6 i Hedmark kan føre til at mange velger å kjøre på vestsida av Mjøsa.

Vi har en liten påsketradisjon også her i avisa, og det er å bruke denne plassen til å minne om farene som er for- bundet med å ferdes i trafikken. Både nå i påsken, og ellers, og vi velger å holde på tradisjonen. I fjor omkom 107 personer på norske veger. Det var en betydelig nedgang, hvis vi sammenligner med tidligere år. Går vi for eksempel tilbake til 2010, var det hele 208 men- nesker som døde i trafikken. Hittil i år er det 14 personer som har omkommet, viser tallene fra Statens vegvesen. Vegene har blitt bedre, og bilene er blitt tryggere, men det er personen bak rattet som utgjør den største forskjellen. La oss alle bidra til at den positive utviklingen fortsetter.

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 27. mars 2018

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with FlippingBook flipbook maker