Villabyerne1931

-'^!r

b '

&s

A y . t

S < ^ ^ ï

J 3 : s t

f '

B L A a

/H!-

W ! .

1. Januar.

t)!gyat<}r

V o r i A a fÜ ge Udsalg

]Er

&î/d^er t /Lcnr j&tKï ci iL/^al ttf fo rJe log lige Til&uJ, J cr l:un cr en BrøMel af Je normale Priser. ^ Eksempel iagei fra

T v e e d K ^ O R C f meget varme praktiske'/,U td moderne Far\er i 9 $ 8 5 j ø f s e y H i ^ o i c r mange Farver, meget biiiigt Tilbud sæiges fra........ 1 4 $ 2 S Jumper og Nederdei 14,iS En De! prima Charmease og Trikoline Underto} brugt tH Dekoration, Udt ntnndntg, sæiges iangt under Prisen.

S t o î - A î d e î i n g e n

-

Pn'ma svicre PosAeíf/Aesíoj^er ^:7 ^o/er, norm. Pris s. /. m^r. A iegef ^Vicre & 7 A e -P r a ^ s io ;y e r ! yorf c¡^ COM/., norm. P h s 70 . j o , s. 7. 8or^ svicrf C r ^ e & CAfne m eJ M^e- ^J. Picr^Z, norm. Prts p.jo, s./. Aiege^ sï^icre & 7 Aei/o^ ^ 7 / Poer, p o cm br .3 norm. P h s 7 0 .jo ^ s. / . PAylra /)r 7 ma ens/orcei Po 77 e / 7 / CarJ 7 ncr c^g 7 ù<#Aores^norm. Ey 7 s

Cyys^e/ia 7 m ^ e i w w ^ A fow fr e , ^ Pesfiorhmenf, norm. Prts 6.oo^ s./. ^ . 8 0

j f . B O

P o n n e ^ c A s & A en J ie O /J Créjpe & ^

Strm iiper i (ie m oiierne F a rver, og i ^ F n # ^ F mange sm ukke K v a lite te r. F o r E ks. Mere. Traad............................................................... 2,65— 3,15 Siike og T raad ......... ............................................... 5,50 Uid og Traad............................................................. 4,8^< Uid og Siike............................................................... Siike.............................................................................

^ t .80

^ ^ . 8 0

C /nne er n e& a f

p r. m fr.

jC* A io J e /a r c e r , m . sv icr P i c o /., ^ . mTr. J . 8 0

4 . 8 Ü

Pr7ma C7Jm oM sse/7n ,7^ey/parhei/ra

^ ^ . 8 0

Fomm ersiM an en^n eJ ia^ j/ra^ .m ^ r. JL . 0 0

V a s k c s i l i c - S t r e m p e r , m e r i e b r n n e , s t z r i K v a lit e t m e d K i l e h z l 1 , 8 S

Pr7ma ATAes^oj^èr 7< ^ 7 ïp p c & A jb /e - m o a /, o w e n J f f7/ P 7m& ^ s& ^ ora /7on , Aor Àoi^^ 7nJ^7/ 7 & jo ^ nn /n*. m^r. ^ . 8 0

Rester af Crepe de Chine d QK 1-5 m tr. tit K jote sætges fo r p r. m tr ............................................ A ^ V V De averterede Varer er udstiliet i V induern e .

H e !e Lageret a i S e ls k a b s - o g M e llem k o d e r e r n ed sa t m e d atai Étt 8i4)

dÆ.GER5B0RGALLE 11 TLE ORDRUP 2 5 L 2

^ c / i e r u p

S f r a n J v e / í : ^ 3 - - í 7 ^ )

Daw^m## /M(^a#7w r y . He/rMj)

Bariit.Stat!,Saraiaaraåaias. O r la C h r is t e n s e n . K o r s g a d e 2 2 . N o ra 2 5 4 0 y d n n . ^......................................................................................... „„muttHHmtHtttuummuHttHaaa,,^ Mtnc ærede Kunder ønshe^ et rigtigt godt Nytaor med 7 aA tor def toriøbne. V . F a lc b L o n d a h ! Bellevue Konditori strandvej 4tW IM . O rdrup RU l mtiiit)iiiii

Ordru(L-Char!otten!i!nd Bank, [

At!eS!agsStueure' r<'[¡ar"n^ Hrun

Udsaig

SMadkaaber fra 135 Kr. Frakker m. Skindbessetaiag ffa 3D Kr. K)oler fra 5 Kr. Mele lag e re t Melges til Spotpriser.

n ) ;) s h r f t n rp ' ) a r ! ! ^)e etter \ tn an rd . ( on to in

A ÍÓV r515& ÄJMB&r ØfMåu

1E6TETÆPPER TM. Palæ 2540-540 Lageret se aahent dag!. K!. 0—5

M. HAU6AAR0 A m aH r g a d e 34 lidsnlget sloMer !.#Tdag d. 31. dan

Sirmndvrjl M V. H .))æ .p T sb.)a r

Blød TlaA /o r riHi&B 7 Jod wowAo A v . Albert AaderåtMAdSo, BtråBtAro! 2 U

H e lr

Oaa "a Sat

i-

Made with