Kursiv nr. 3 2016 - Sykehuset i Vestfold

Nr. 3 - 2016 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD

Fremmer pasientenes ønsker Side 12-13

NYTT ALKOHOLFORLØP Som et av de første sykehusene i landet har SiV fått på plass et eget alkoholforløp. Side 8-9

TI ÅR MED POSTKJØKKEN Ti år med postkjøkken og matverter på sengepostene er verdt en feiring. Side 14

Made with