RETAILBUSINESS

T O Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Η Σ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ K A I T O Y Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ

ΤΕΥΧΟΣ 478 • 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

RETAIL MANAGER OF THE YEAR JEROME LOUBERE (ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.)

CSR RETAIL STRATEGY WIND EΛΛΑΣ (RUN GREECE)

RETAIL CAMPAIGN ΤΗΕ NEWTOΝS LABORATORY (PUBLIC)

Ε-RETAILER www.caremarket.gr (ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)

Retail Store ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ PUBLIC (GOLDEN HALL)

Retail Store SUPERMARKET ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)

Retail Store ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΒSB (ΨΥΧΙΚΟ)

Retail Store EΣΤΙΑΣΗ STARBUCKS (ΠΛ. ΚΟΡΑΗ, ΑΘΗΝΑ)

Retail Store ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ JETOIL (ΣΕΑ ΑΚΡΑΤΑ)

RETAILER OF THE YEAR 2013 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013

FOOD & DRINK ΕLBISCO

NON FOOD COLGATE-PALMOLIVE

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SAMSUNG

ΛΕΥΚΕΣ-ΜΑΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒSH

Made with