Onsdag 22. november 2017

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 22. november 2017 Nr. 42 • 16. årgang Bussjåfører slår alarm om miljøgate Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Marit Mathisen

Damstedet svært populært

Det er stor interesse for de siste ni næringstomtene på Damstedet sør. – I løpet av ei uke vil vi fordele tomtene på det 25 dekar store området, opplyser næringsrådgiver Bjørn Rognstad. Nå går kommu- nen i gang med å bygge ut Ås skog vest. Tre interessenter har allerede reservert seg for tomt her. Side 9 524 har flyttet til Gjøvik

Hele 524 studenter har meldt flytting til Gjøvik. Det var langt flere enn kommunen trodde da de utlovet penger for å flytte. Rådmannen sier kommunen tje- ner greit på ordningen. Guro Ringsaker (til venstre) og Martine Molstad er to av de nyinnflyttede.

Side 7

gir

Snart advent

Foto: Torbjørn Aurvåg

Kantstopp i miljøgata i Hunndalen bekymrer bussjå- førene. – Nestenulykker skjer nesten daglig i miljø- gata i Hundalen. Det er skremmende, sier de tillit- svalgte for bussjåførene i Nettbuss Gjøvik, Linda Langstad (NTF) og Morten Holm (NJF avd 14). Miljøgata i Hunndalen er laget på en slik måte at det til tider er veldig uoversiktlig både for bilister og myke trafikanter, framholder de. Side 5

Ny rekord på Eiktunet

DEKORER DINE EGNE LYS

I helga inviterte Gjøvik husflids- lag og Mjøsmuseet til julemar-

ked på Eiktunet. Her ble det rekordbesøk, med hele 3.200 gjester. Lefsebaksten hos Inger Karin Øversveen Lønnum (bil- det) var en av tradisjonene som skulle bidra til julestemning hos de som tok turen.

Kjempeutvalg i adventsstjerner og julebelysning!

Foto: Ragnhild Fladsrud

Side 11

Lena - Tlf. 61 16 17 77

BLACK FRIDAY 1/2 PRIS påPoliceherresmykker / I o k Urmaker Storgt. 11 • 2815 Gjøvik • Tlf. 61 17 12 71 1/2 PRIS på diverse klokker 2 PRIS i o

FREDAG OG LØRDAG: ÷20% Alle varer i butikk ! " # $

BLACK FRIDAY

Følg oss på Facebook!

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 44

2

Onsdag 22. november 2017 •

Herr Bæsj kom på besøk i barnehagen

Barna fikk hver sin drikkeflaske i gave fra Gjøvik kommune, men mange steder i verden mangler både kloakkanlegg og rent vann.

– Hva skjer med tiss og bæsj når vi går på do, spør ingeniør Aina Kristiansen fra teknisk drift i Gjøvik kommu- ne. Hun er på besøk hos barna i TOPRO Bondelia barnehage. Selvsagt har hun tatt med seg Herr Bæsj i anledning Verdens toalett- dag. Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no Kommunens utsendte fikk svar med en gang. – Bæsjen blir borte i et bas- seng nede i do. Barnehagen lig- ger ikke langt unna Rambekk renseanlegg. Det visste de. Ikke alt skal i do Under den lille seansen fikk I Gjøvik kommune er det cirka 25.000 innbyggere som er til- knyttet kommunalt vann og avløpsnett. Rambekk renseanlegg ble etablert i 1973 under Mjøsaksjonen og behandler cirka 10.000 kubikkmeter spillvann i døgnet. I 1999 etablerte Gjøvik

barna være med bamsen Herr Bæsj å vaske opp, vaske klær og når han måtte på do. For ikke alt skal helles ut. Barna hadde selv opplevd å miste ting i do - truser, lekebiler og reflekser. Da blir doen tett. – Q-tipsen skal i søppeldun- ken, viste Kristiansen barna. – Mange putter den i do, men der skal den ikke kastes. Bomull skal også i søpla. Barna fikk også se bilder av vann- og avløpsrør. Mange av kommunens rørledninger er nes- ten 100 år gamle og må bytes ut. – Hele Gjøvik er fullt av slike rør, fikk barna fortalt. De fikk også hilse på de som bor i rørene under bakken. For rotter har vel- dig lyst på mat. – Noen kaster mat i do. Vi har kommune et eget slambehand- lingsanlegg som tar i mot slam fra sju nabokommuner. Slammet blir behandlet ved utråtning og tørking. Det ferdige produktet kalles biogranulat, og brukes til jordforbedring, jordblandinger og biotak.

De var stor stas i TOPRO Bondelia barnehage å få besøk av Herr Bæsj i anledning Verdens toalettdag.

ikke lyst på sånne dyr. Derfor bruker vi rottefeller, fortalte Kristiansen. Miljø og kildesortering De eldste barna i barnehagen har også besøkt søppeltomta i Dalborgmarka. Førskolegruppa har nemlig hatt miljø og kildesor- tering som tema. De har lært om ting som kan brukes på nytt, og de har også gravd ned forskjelli- ge gjenstander før vinteren. De skal graves opp når snøen for- Fra vi trekker ned i do til det blir til ferdig biogranulat, tar det cirka tre-fire uker. Gjøvik kommune har 310 kilometer med avløpsrør og 46 pumpestasjoner. Pumpestasjonene sender avløps- vannet til renseanlegget der

svinner. Da får de vite hva som er borte eller ikke av glass, papri- ka, papir og yoghurtbeger. Verdens toalettdag 19. november er av FN utpekt som Verdens toalettdag. I år er temaet «avløpsvann». FN etablerte denne dagen fordi det mange steder mangler helt grunnleggende sani- tære systemer som kloakk og ren- nende vann til vask og matla- ging. Dette har dramatiske konse- kvenser. Nye tall viser at om lag rørene har dårlig fall. Mange av avløpsrørene er gamle, de eldste er fra 1919. Kommunen jobber kontinuerlig med å fornye avløpsrørene, og akkurat nå fore- går dette arbeidet blant annet i Roald Amundsens veg og Hans Mustad gate.

60 prosent av verdens befolkning – 4,5 milliarder mennesker – ikke har tilfredsstillende toalettløsning hjemme hos seg. Gjøvik markerte dagen ved å besøke TOPRO Bondelia barne- hage for å sette fokus på hva som skjer med avløpsvannet og hva som kan kastes i do. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Edel Sofie Dahl, født 1937, døde 7. november. Dina Eggen, født 1922, døde 5. november. Svein Olav Nyseth, født 1933, døde 6. november. Peder Ottosen, født 1932, døde 12. november. Bjørn Struksnes, født 1925, døde 10. november.

310 kilometer med avløpsrør i Gjøvik kommune

Reiselivet seiler videre i fornuftig tempo

at det fremdeles er forbundet med en god del byråkrati å starte opp noe nytt, er det andre som har hatt en god forretningsidé de har jobbet med siden NRK pak- ket ned kameraene. De har jobbet i det stille, med planlegging, markedsundersøkelser og finansiering, og noen er nå kommet til det store øyeblikket da de skal ut i verden. Onsdag møttes reiselivsbedrifter fra begge sider av Mjøsa til «KOM»-konferanse. Ut fra det som kom fram der, er det åpenbart at det er mye bra på gang. Det blir spennende å se resulta- tene videre.

muligheter, har de oppdaget at det ikke finnes noen snarveger til oppstart. Entusiasme er flott, men fortsatt må sakene behandles på vanlig og korrekt måte. Det oppleves antakelig frustrerende, særlig for dem som er ferske i bransjen. Derfor har det kanskje virket som vi har latt sjansen gå fra oss – latt skipet seile, så å si. I forrige uke ble det veldig tydelig at det ikke er til- fellet. Det er nemlig ikke gjort i ei håndvending å starte opp et nytt, attraktivt tilbud til turister, og selv om noen kanskje ga opp en litt forhastet idé om overnatting i kårboligen eller ombygging av låven fordi de oppdaget

Mange har etterlyst målrettet handling i kjølvannet av Skibladners triumfseilas på tv i 2016. Ingen har klart å regne ut hva Sommeråpent-sendingene på NRK er verdt i markedsføringskroner, men økningen i tallet på reisende med Skibladner forteller at folk langt utenfor distriktet har oppdaget mjøsbygdene. Etter folkefesten var alle enige om viktigheten av å kaste seg på Skibladner-bølgen og bruke markedsfø- ringen for det den er verdt, men siden har det tilsynela- tende vært stille. Når reiselivsgründere har ønsket å få fart på etableringen av for eksempel flere overnattings-

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 22. november 2017

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

3

• Onsdag 22. november 2017 

Tilrettelegger for jobb og studier samtidig

Fagskolelærere fra hele landet kommer til Gjøvik for å lære om pedagogikk i digital sammenheng. De følger spent med når rektor Kari Nordskogen introduserer taleren for dagen. Fagskolen innlan- det er landets største offentlige fagskole.

Fagskolen innlandet i Gjøvik jobber hardt for å tilretteleg- ge for studenter som er i arbeid. De vil hele tiden holde seg på linje med bedriftene de skaper arbeidskraft til. Fagskolen innlandet i Gjøvik er den største offentlige fagskolen i Norge. De har over 1000 elever, og 80 prosent av elevene studerer enten på deltid, eller over nett. – Ettersom elevene våre ofte allerede er i jobb har vi måttet rette oss etter deres behov fort, forteller assisterende rektor Frank-Jørgen Vangen. – Vi må alltid jobbe med å være fremtidsrettede. Vi vil til en hver tid være på linje med bedrif- tene, sier han. – Det skal være praktisk og Kor X sitt trofaste publikum har flere ganger etterlyst mer norsk musikk på konsertene. Nå trår det allsidige koret til med en helnorsk aften. I morgen, tors- dag, synger Kor X norsk på norsk i Blackboxen. – Vi har sunget alt for lite på norsk. Norsk musikk har vært etterlyst fra publikum, sier diri- gent og primus motor for koret, Harry Sagstuen. Musikken har Sagstuen arran- gert det meste av. Kormedlemmene har selv kom- met med forslag på repertoar som dirigenten har sprunget hjem og arrangert. Kor X er kjent for å å være et entusias- tisk, engasjert, sprudlende og utadvendt kor. Repertoaret spenner fra viser og populær- musikk til jazz og folkemusikk. Koret har et tremannsband i Marit Mathisen * marit@gjoviks-blad.no Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

nyttig å videreutdanne seg, mener Vangen. Nasjonalt møte

I forrige uke inviterte Fagskolen innlandet alle landets fagskolelæ- rere til «Lærerkonferansen 2017». – Dette er det eneste arrange- mentet av sitt slag. Og i år snak- ker vi om digitalisering og e- læring, forteller tidligere rådgiver Thor Åge Bergan. Det finnes ingen andre nasjonale samlinger for fagskolelærere. – Gjøvik har arrangert dette i nærmere 15 år, og temaene varie- rer, forklarer Bergan. Selv om han ikke jobber som rådgiver lenger, er han en ildsjel for arran- gementet. Skiller seg ut Fagskolen innlandet skiller seg ikke bare ut ved å være større

Frank-Jørgen Vangen, assisterende rektor ved Fagskolen innlandet synes det er viktig å rette seg etter bedriftene fagskolene skaper arbeidere for. – Fagskolenivået er kommet langt med digitalisering, fast- slår han.

enn mange andre skoler, belig- genheten gir den også en styrke. – Fagskoler blir ofte samlo- kalisert med videregående sko- ler, forteller Thor Åge Bergan. Han er veldig fornøyd med at skolen på Kallerud ligger helt

inntil NTNU i Gjøvik. – Fagskoleutdanning er en høyere utdanning, på linje med høgskole og universitet, fastslår Bergan. Digital undervisning – Vi har studenter fra alle lan- dets fylker, forteller Frank- Jørgen Vangen. Han ser at nett- studier gjør det lettere for flere

å ta noen av de fagene fagsko- len på Gjøvik er alene om i lan- det. Under lærerkonferansen blir forelesningssalen fullpakket av lærere fra hele landet, og fore- dragsholder Alastair Creelman kommer helt fra Linnéuniversitetet i Sverige for å fortelle om pedagogikk i digi- tal sammenheng.

Kor X satser på norske sanger

24. nov. kl. 9–18

Tipp og vinn gavekort

Gaveposer

Vaffel- servering

ryggen. Tonefølget er ved Halvard Gaarløs på bass, Kopperud skole. – Vi er et sosialt og uhøytide- lig kor bestående av 16 sangere. Vi er et lite kor, så vi har plass til alle stemmer, spesielt kanskje noen brumlebasser, selv om vi har en ganske så jevn besetning i forhold til størrelsen på koret, mener Sagstuen, som var med å starte koret sammen med Stein Villa i 1990. Kor X synger norske sanger i Blackboxen på Gjøvik kino og scene. Anders Byfuglien på tangenter og Morten Andreas Raddum på gitar. På konserten blir det gjen- hør med kjent og kjær musikk fra blant andre Vazelina, De Lillos, Di Derre, Marius Müller, Odd Nordstoga, Ole Paus og Ola Bremnes, for å nevne noen. Koret øver hver tirsdag på

Gode tilbud!

Str. 42+

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

4

Onsdag 22. november 2017 •

Arrangerer temadag om godt seniorliv

Kjørte inn i lastebil i Snertingdal i går

vil gi gode treningsråd om man er plaget med slitasje- skader i ledd. Videre i programmet er det muligheter for å høre om hvordan balansen kan bedres for å kunne holde seg på beina og unngå fallulykker. Det gis også innblikk i hvilke aktiviteter og treningsgrupper en kan delta på i Gjøvik hvis man ønsker å komme i gang med noe. Arrangementet er åpent for alle som har lyst og det er ingen påmelding.

Fredag 24. november skal Rådgivningstjenesten 65+ guide seniorene i Gjøvik gjennom aktuelle temaer på Folkets Hus i Hunndalen. Først ut er Dagfinn Follerås som vil starte dagen med å snakke om tanker rundt «Dørstokkmila alltid lengst». Her vil han prøve å gi inspirasjon til å se ting fra et annet perspektiv slik at dørstokkmila kanskje kan bli litt kortere. I tillegg blir det besøk av to fysioterapeuter som

Midt på dagen i går kjørte en personbil inn i en las- tebil bakfra i Elvedalen i Snertingdal, ved skytterhu- set. Føreren av personbil klaget vondt i nakken etter uhellet. Nødetatene rykket ut til stedet, og poli- tiet melder at det ikke var problemer med avvikling av trafikken.

Ønsker lyskrysset tilbake umiddelbart

FAU ved Gjøvik skole mener krysset ved Nybrua er blitt vanskelig og uoversiktlig etter at lysreguleringen for- svant. Nå ber de kommunen innføre strakstiltak før det skjer en ulykke der. Kommunen mener at situa- sjonen på langt nær er så alarmerende. – Problemet med at lysregulering- en ved krysset forsvant er større enn antatt, mener FAU-leder Paul Olav Stadtler. FAU ved Gjøvik skole har en rekke ganger henvendt seg til kommunen og påpekt forholdene, og krevd at det må iverksettes strakstiltak. Etter at Hans Mustads gate ble stengt, har trafikken i Storgata økt. Samtidig har kom- munen valgt å fjerne lyskrysset. Ikke tilstrekkelig – Det skjer ingen ting. Vi mener at det var uansvarlig og dårlig gjennomtenkt at dette fant sted samtidig, påpeker Stadtler. FAU setter imidlertid pris på tiltakene med nedsatt hastighet til 30-km sone og fartsdumper, men Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

mener at tiltakene ikke er nok for å sikre en trygg skoleveg. – Farten er som regel høyere enn 30 kilometer. Fartsdumpene er også for små til å bidra til å senke farten tilstrekkelig. Vi har ennå ikke sett at politiet har hatt kon- troller her. Dette er da også en skoleveg, mener Eli Holthe og Dorota Calka i FAU ved Gjøvik skole. – Mange bilister synes også krysset er vanskelig og uoversikt- lig, påpeker Stadtler. Etterlyser tiltak FAU mener at det må bli lysregu- lering i krysset igjen, og at det må settes opp en vikepliktskilt før Nybrua når du kjører i retning sen- trum. Som en permanent løsning ønsker også FAU at det blir lysre- gulering av krysset og at det settes opp LED-belysing i samtlige fot- gjengerfelt i skolekretsen. – Det er veldig mange skole- barn som går her. Trafikken er også størst når barna ferdes her, vektlegger FAU. Kommunestyret har vedtatt at Berghusvegen skal bygges om. Det skal gi bedre bussforbindelse mellom sentrum og NTNU Campus. – Dette er byggeplaner som Gjøvik: Marcus Thranesgt. 4, Tlf.: 61 15 05 80 Toten: Tlf.: 61 19 84 50 www.begravelsesbyraaet.no w.trostrudb gravelse Trafikktellinger sist uke viser en snitthastighet på 35 km i timen. Høyeste målte hastighet var 52 km i timen, men det var natt til fredag mellom kl. 03.00 og Ytterligere tiltak, som oppsetting av gjerde for å stramme opp krys- ningspunktet og etablering av bedre venteareal for myke trafi- kanter vurderes, sier Bjaaland i en kommentar til Gjøviks Blad.

Paul Olav Stadtler, Eli Holthe og Dorota Calka i FAU ved Gjøvik skole er bekymret for barnas skoleveg etter at lyskrysset ved Nybrua forsvant.

ikke er satt i verk. Dette er ikke noe godt argument for hvorfor man har fjernet lyskrysset. At lys-

krysset er utslitt og stadig i uor- den, anser vi heller ikke som noe godt argument for at ikke kommu-

ne kan sikre en trygg skoleveg for skolebarna i området, mener FAU ved Gjøvik skole.

Kommunen sier det er opp til politikerne å gjøre endringer Tiltak ved Nybrua blir fremmet i en sak til politikerne nå i forbin- delse med søknad om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak fra Oppland fylkeskommune. høyreregel skulle dessuten bidra til senket hastighet i krysset. Vegetasjon er fjernet for å bedre oversikten. På strekningen er det tidligere innført 30-km sone. ging av Berghusvegen til bus- strasé neste år er det signalisert justering av krysset for å tilfreds- midlertidige tiltak, opplyser bymiljølederen. Et mer permanent tiltak som ny lysregulering koster i størrelses-

04.00. Flest biler passerte mellom kl. 08.00 og 10.00 med 365 kjøretøyer og kl. 14.00 – 16.00 med 570 kjøretøyer. – Trafikktellingene viser at situasjonen på langt nær er alar- merende, mener Bjaaland. Hvordan trafikkløsningen blir ved Nybrua er ikke avklart. – I forbindelse med omleg- Ungdomskonferansen på Quality Hotel Strand ble fulltegnet på kort tid. Konferansen arrangeres i dag og i morgen. – Konferansen ble fulltegnet på kort tid og det viser behovet og viktigheten av å ha en slik arena hvor både ungdom og voksne kan møtes, få samme faglig påfyll og motivasjon til videre arbeid ute i kommunene. Vi har samlet en rekke gode foredragsholdere -

stille sporingskrav for buss. Eventuell bussprioritering av dessuten aktuelt, noe som vil få konsekvenser for evtentuell lys- regulering. Den uavklarte situa- sjonen ved Nybrua tilsier at en enn så lenge må belage seg på dette blir to dager med inspirasjon og gode møter, sier Sigrun Tomt Ulset, ungdomskoordinator i Oppland fylkeskommune. Høsten 2017 ble Ung i Oppland - ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 ved- tatt i fylkestinget. Som et ledd i denne prosessen arrangerer fylkes- kommunen Logg in: Oppland hvor flere dagsaktuelle temaer belyses gjennom gode, motive-

orden 0,6 – 1,0 mill inklusiv oppsetting. Bymiljølederen til- føyer at andre skoleveger med kryssing av høyt trafikkerte veger i Gjøvik heller ikke har lysregulering.

– Dermed vil det være opp til politikerne om det blir tatt tak i saken, opplyser Halvor Bjaaland, virksomhetsleder Bymiljø. Som en midlertidig ordning er det anlagt fartsdempere ovenfor og nedenfor nytt, opphøyet gangfelt, samt at belysning i form av solcelledrevet LED-belysning er oppsatt. – Oppheving av vikeplikt fra Lunds gate og innføring av vanlig

Fulltegnet ungdomskonferanse

rende og kjente foredragsholdere i Ole Petter Nyhaug, Anja Hammerseng-Edin, Thale Maria Krohn og Maria Stavang. Det blir også tid til en sofaprat med seks engasjerte ungdommer om det å engasjere seg, være med og bidra og bygge opp mestring gjennom engasjement på ulike områder i samfunnet, fra politikk, kultur og idrett til frivillighet og entrepre- nørskap.

Begravelsesbyrået Gjøvik Toten

Trostrud

5

• Onsdag 22. november 2017 

Møte om miljøgifter i Mjøsa

Julesalg i Vardal lørdag Førstkommende lørdag er det julesalg i Vardal menighetshus. Her har du anledning til å sikre deg årets julebakst av for- skjellige slag. Det blir også mulig å kjøpe bøker og kort fra en assortert utstilling. Diverse andre ting selges også. Ellers blir det basarbord, åresalg og lynlotteri. I kafeteriaen selges det pølser, kaffe, kaker og brus. Klara Myhre er dagens andakts- holder, og det blir sang av Vardal gospelkor.

fullt og det ble gjort mye bra den gangen. Det er likevel viktig at vi er oppmerksom på hvordan mikroplast, hygieneprodukter og annet som brytes sakte ned, påvirker Mjøsa i dag, sier Mikkel Sørheim i Østre Toten Rotary. Dette skjer i Eureka auditoriet på NTNU. Det er inngangspenger, hvor overskuddet vil gå til huma- nitært arbeid hos 100-årsjubilanten Rotary Foundation.

Det blir foredrag om miljøgifter på NTNU i mor- gen. Østre Toten Rotary inviterer til åpent møte om miljøgifter i Mjøsa. Til å snakke om temaet kommer professor Bert van Bavel, som er fors- kningsjef i NIVA. Gjennom sitt foredrag vil han snakke om hvordan bruk av miljøgifter, hygieneprodukter og plast påvirker Mjøsa. – Det er nå 40 år siden Mjøsaksjonen pågikk for

Bussjåfører bekymret for trafikksikkerheten Kantstopp i miljøgata i

Hunndalen bekymrer bussjå- førene. De opplever nesten daglig nestenulykker. Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks.blad.no Vernetjenesten i Nettbuss Gjøvik sammen med Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet og Norsk Jernbaneforbund avd. 14 har sendt en bekymringsmelding til fylkeskommunen og kommunen når det gjelder miljøgater og plassering av holdeplasser i disse. Uoversiktlig Miljøgata i Hunndalen er laget på en slik måte at det til tider er veldig uoversiktlig både for bilis- ter og myke trafikanter. – Når vi slipper av passasjerer, spesielt i rushtida, med mye tra- fikk og mange skoleelver, løper de gjerne foran bussen. Det er en veldig uoversiktlig situasjon når bilene kjører forbi oss. Nestenulykker skjer nesten dag- lig. Det er skremmende, sier de tillitsvalgte, Linda Langstad (NTF) og Morten Holm (NJF avd 14). Mange bilister overholder hel- ler ikke vikeplikten og velger å kjøre forbi bussene som står og tar på eller slipper av passasjerer. Til tider kjøres det også altfor fort. Dette medfører fare for fot- gjengere og syklende som skal krysse vegen på det aktuelle ste- det. – Det er bare flaks og årvåken- het av sjåførene som gjør at vi har unngått ulykker, mener de til- litsvalgte bussjåførene. Miljøgata i Hundalen er i til- legg sterkt trafikkert, samtidig

– Nestenulykker skjer nesten daglig i miljøgata i Hundalen. Det er skremmende, sier de tillitsvalgte for bussjåførene i Nettbuss Gjøvik, Linda Langstad (NTF) og Morten Holm (NJF avd 14).

som den er skoleveg for mange. Det er både bensinstasjon, butik- ker og annen næringsvirksomhet i området. – Nå må noe gjøres før ulyk- ken er et faktum, mener Langstad og Holm. Nå håper de at de kan bli hørt i forbindelse med de nye bygge- planene man har i Hunndalen, som blant annet innebærer å flyt- te Kiwi over på andre siden av hadde noen betydning for utfallet av saken, ettersom det likevel var den ryggende bilen som gjorde at fotgjengeren ble skadet. Selve hendelsen var godt dokumentert, for uhellet ble fanget opp av kjøpesenterets overvåkingskameraer. Gjøvik tingrett fastslo at bilisten ikke var så overvåken som han burde. Påtalemyndigheten mente at

krysset i Raufossvegen. – Vi vil gjerne være med på deler av prosessen som angår kollektivtrafikken og sikkerheten rundt de myke trafikkantene i dette området, ber bussjåførene. Trygghet for passasjerer Langstad og Holm understreker at de ikke er ute etter å ta hver- ken Opplandstrafikk eller Nettbuss. De følger regelverket. mannen skulle få en bot på 7.200 kroner. Imidlertid ble saken lig- gende for lenge hos politiet, slik at det kom bilisten til gode. Boten ble derfor satt til 5.000 kroner. Bilisten må også betale drøyt 7.000 kroner i erstatning til fot- gjengeren, som pådro seg utgifter i forbindelse med rehabilitering etter uhellet.

– Men vi som kjører buss ser et annet bilde og sitter i situasjo- ner som er farlige, bemerker de tillitsvalgte. – Vi ønsker oss også foreldre mer på banen. Hovedmålet vårt med bekymringsmeldingen er å trygge passasjerer på en god

måte, sier Langstad og Holm. Leder for bymiljø i Gjøvik kommune, Halvor Bjaaland, bekrefter å ha mottatt bekym- ringsmeldingen. – Vi har bare tatt bekymrings- meldingen til etterretning, opply- ser Bjaaland.

Rygging på CC fikk konsekvenser Bilisten la ikke merke til at noen kom gående bak bilen da han

skulle rygge utenfor CC Gjøvik i oktober i 2015. Fotgjengeren falt, og pådro seg brudd i lårhalsen. Nylig måtte bilisten, en 74- åring fra Vestre Toten, møte i ret- ten for forholdet. Han anførte at han ikke hadde rygget på fot- gjengeren, men fått stoppet like inntil ham. Retten fant at det ikke

Trafikkbildet i Raufossvegen er veldig uoversiktlig situasjon når bilene kjører forbi bussene.

6

Onsdag 22. november 2017 •

Gjøvik

Har startet akupunkturklinikk

Nå får de laget sjokoladen sin

Lørdag er det Karimesse 25. november: Karimesse. Dagen var til minne om den hellige Catharina fra Alexandria som ble lagt på et hjul med pigger og senere halshugget. Dette skjed- de i år 313. Primstavtegnet kunne være et kors, et sverd eller et hjul. Dette siste ble senere her til lands tolket som et rokkehjul og dagen i alminnelighet kalt «Kari med rok- ken», som tegn på at det var spinnetid for ull. ingen essenser, ferdigkjøpte kremer eller konserveringsmidler i sjokoladen vår, understreker han. Korstvedt-familien lærte å lage sjokolade på kjøkkenbenken hjemme, men har også fått hjelp og instruksjon fra konditorer. – Vi elsker jo sjokolade, smiler Korstvedt. Da Smelt sjokoladebar åpnet i juni hadde de problemer med at sjokoladen smeltet. Temperaturforholdene i loka- lene deres var ikke egnet til å lage sjo- kolade. Kjetil Korstvedt og sønnene Andreas og Filip måtte tenke nytt. Nå har de leid kjelleren under loka- lene i Storgata 8. De har kjøpt nytt utstyr og får endelig temperert sjokola- den skikkelig. – Temperatur er viktig når du lager sjokolade, og lokalene oppe ble for varme, forteller Kjetil Korstvedt. – Vi lager alt fra grunnen av. Det er

Karin Mørstad Torkehagen har åpnet akupunkturklinikk, og gleder seg til å tilby akupunk- tur, massasje og kopping til de som skulle trenge det. (Foto: Marit Mathisen).

sikkerhet som hovedoppgave. Den kan også deles ut til personer som jobber med tra- fikksikkerhet når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes. Frist for å sende inn navn på kandidater er 1. desember. Idrettslag konkurrerer Mange lokale idrettslag og foreninger er med i konkurransen «Klubben i mitt hjer- te». Konkurransen går ut på å få over 50 stemmer på en dag for å være med i en Sjokolade må produseres under riktige temperaturforhold. Kjetil Korstvedt er fornøyd med produktet han får laget nå som lokalene er blitt utvidet. Han og sønnene driver Smelt sjokoladebar sammen. (Foto: Marit Mathisen).

trekning av pengepremier. Konkurransen er i regi av Norges idrettsforbund, Sparebank 1, P4 og Dagbladet. Marit «five elements akupunktur». Vi ser på helheten når vi skal planlegge behand- lingen, forteller hun. Torkehagen for- klarer at det ikke er symptomene hun vil behandle, men den underliggende grunnen til at de oppstår. – Vi lar ikke nålene stå i. Vi stikker Med nyoppstartet akupunkturklinkikk har Karin Mørstad Torkehagen håp om å gi kundene sine en helhetlig behand- ling. – Jeg driver med noe som heter

Bjørgen og Henrik Christiansen, Norges beste mannlige svømmer, er ambassadører for konkurransen. og før behandlingen begynner, kartleg- ger jeg klienten nøye, sier hun. På Dao akupunkturklinikk tilbyr Torkehagen også massasje og kopping. – Kopping er jo blitt veldig populært etter OL, smiler hun. og tar dem ut, sier hun. Torkehagen er klar over at mange er nervøse for behandlingen og understre- ker at opplevelsen varierer fra person til person. – Alle behandlinger er forskjellige,

avertissement

Løsning kryssord 15. november

DAGENS

Ber om forslag på prisvinner

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) skal dele ut Trafikksikkerhetsprisen 2017 for forebyggende trafikksikkerhetsar- beid. Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i Oppland kan nomineres. Prisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført i 2017. Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikk-

397851462 586432719 142679853 735914286 214386597 869725134 453298671 928167345 671543928

I denne spalten presenterer vi annonser fra svunnen tid. Annonsen er hentet fra Gjøviks Blad 10. november 1905.

Sentralbord 61 13 03 00 • Telefax 61 13 03 10 post@gjoviks-blad.no Ringvegen 3, 2816 Gjøvik

www.gjoviksblad.no

Løsning

Sudoku 15.11.

Daglig leder: Morten Linnerud Mobil 951 75 456

Seniorjournalist: Torbjørn Aurvåg Mobil 920 55 916

Markedssjef: Hans Erik Linnerud Mobil 414 76 899 Tlf. direkte 61 16 87 55 hanserik@gjoviks-blad.no Annonsekonsulent: Bjørn Morten Nilsen Mobil 489 50 645 Tlf. 61 13 03 06 bjornmorten@gjoviks-blad.no

Produksjon: Vibeke Sveen Mobil 934 77 026

7 5 8 2

Tlf. direkte 61 16 87 51 morten@gjoviks-blad.no Redaktør: Jon Olav Andersen Mobil 908 34 934 Tlf. direkte 61 13 03 03 jonolav@gjoviks-blad.no

Tlf. direkte 61 13 03 04 torbjorn@gjoviks-blad.no

Tlf. direkte 61 16 87 50 vibeke@gjoviks-blad.no

3 1

3 6

8 7

Journalist: Ragnhild Fladsrud Mobil 908 43 488

Produksjon: Janett Olijnyk

6 3

2

Tlf. direkte 61 16 53 60 janett@totens-blad.no

9 8

6

Tlf. direkte 61 13 03 05 ragnhild@gjoviks-blad.no

© www.pibfeatures.com 640 SUDCL_

2 1

Journalist: Marit Mathisen Mobil 974 04 755

Annonsekonsulent: Frode Leonardsen Mobil 901 55 697 Tlf. 61 13 03 08 frode@gjoviks-blad.no

1 9 8

3

7

Tlf. direkte 61 13 03 02 marit@gjoviks-blad.no

8

3 2

Annonsepriser: Alm. plass kr. 9,70 pr. mm. Tekstside kr. 13,70 pr. mm. Annonsebestilling: annonse@gjoviks-blad.no Opplag: 14.573. Trykk: Hamar Media as . Abonnement: Helår kr. 845,-

7

• Onsdag 22. november 2017 

Kommunen søker konsesjon på Stokke Nedre Gjøvik kommune har som tidligere meldt kjøpt Stokke Nedre i Redalen, og søker nå konsesjon for landbrukseiendommen. som tomt for nytt storsykehus, så vil forpakteren få bo og drive inntil reguleringsplan er vedtatt og

Kan ikke hjelpe med Bondelia Oppland fylkeskommune ønsker at Mjøsmuseet skal foreta en tilstands- og kulturminnefaglig vurdering av bygningene som planlegges revet på Bondelia før kommunen gir tilla- telse til å rive. Nåværende eier ønsker å rive den tidligere husmorskolen for å bygge boliger. Kommunen har tatt dette opp med Mjøsmuseet, men der har de for øyeblikket ikke mulighet til å hjelpe med en slik vurdering. Museet foreslår at et konsulentfirma kontaktes i stedet.

utbygging igangsatte. – Blir Stokke Nedre ikke valgt som tomt for hovedsykehus, vil Gjøvik kommune selge landbrukseiendommen når forpaktningsavta- len går ut, heter det i søknadspapirene. Kommunen har valgt å sende en kopi av søknaden til en eiendomsmegler som driver med landbruks- og næringsmegling.

Av søknaden går det fram at kommunen skal for- pakte bort bygninger og jordareal på en femårskon- trakt. Det gjøres for å innfri kravet om bo- og drive- plikt, men også for å sikre forpakter forutsigbarhet. Kommunen skriver i søknaden til Fylkesmannen i Oppland at dersom eiendommen skulle bli valgt

524 studenter har offisielt flyttet til byen

Gjøvik kommune trodde de skulle få rundt 200 nye inn- byggere ved å love et sti- pend til dem som melder flytting. Nå kan hele 524 stu- denter glede seg til litt ekstra penger på kontoen. Mange studenter velger å ikke melde flytting når de begynner på universitet. For å oppfordre studentene til å melde flytting lanserte Gjøvik kommune en sti- pendordning i september. For kommunen får utbetalt statlig til- skudd ut fra antall innbyggere. – Elevene forplikter seg til å bo i Gjøvik frem til juli det året de avslutter studiene, forteller Marte Skoglund i Gjøvik kom- munes kommunikasjonsavdeling. Mange søkte Da stipendet skulle planlegges måtte kommunen beregne hvor mange søknader de kom til å få. – Noen foreslo at rundt 200 søknader skulle komme inn. Jeg ville heller tippe for mange enn for få, så jeg foreslo rundt 600, mimrer Skoglund. Og hun hadde rett. Temmelig nøyaktig 600 søk- nader kom inn. – Det er noen som er blitt sendt to ganger, men studentene får jo bare én gang, smiler Skoglund. 524 søknader ble inn- vilget, og de siste studentene kan glede seg til å få penger på konto før jul. To av søkerne er sykepleiestu- dentene Guro Ringsaker fra Gran og Martine Molstad. Molstad kommer fra Oslo, og forteller at hun valgte Gjøvik på grunn av ryktet. – Sykehus i Oslo vil ha syke- pleiere som har studert i Gjøvik, Fylkeskommunene, sammen med 10 mjøsnære kommuner (Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Stange, Elverum, Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Øyer og Løten), fylkesmennene, Jernbanedirek- toratet og Statens vegvesen skal samarbeide om en Felles Areal- og transportstrategi for Marit Mathisen * marit@gjoviks-blad.no

Marte Skoglund i Gjøvik kommu- nes kommunika- sjonsavdeling (fra venstre), studentene Martine Molstad og Guro Ringsaker, samt rådmann Magnus Mathisen, synes stipendordning- en som ble for- økt i høst har fungert kjempe- bra. 524 studen- ter har flyttet til byen.

forteller hun. – Gjøvik har et flott studentmiljø, mener Molstad. Hun synes miljøet i Oslo er vel- dig fragmentert. Innbyggertilskudd Rådmann Magnus Mathisen for- klarer at det statlige innbyggertil- skuddet til kommunen beregnes etter tall fra juli. – Andre kvartal er alltid dår- ligst for oss, forteller han. Derfor tenkte han at denne stipendord- ningen kunne få studentene til å melde flytting til byen, og vente med å melde flytting ut igjen etter endte studier. – Og vi vil jo satse på studen- tene, konstaterer han. Mathisen understreker at byens visjon har gått fra å være «mjøsbyen Gjøvik» til å være «studentbyen

Gjøvik». Akkurat hvor mye Gjøvik går i pluss på å dele ut stipendene, er det vanskelig å beregne. – Det er et komplisert regne- stykke, fordi tilskuddet varierer for hver enkelt innbygger. Men vi har grei fortjeneste på dette, lover rådmannen. Fornøyd Når beløpet skulle beregnes la kommunen vekt på at det måtte være såpass mye at studentene tar seg tid til å melde flytting. De kom frem til 3.000 kroner som en pas- sende sum. – Det er helt klart et beløp som kommer godt med, smiler Martine Molstad. Både hun og Guro Ringsaker går tredje året på syke- pleien. De fikk høre om stipend- godt grunnlag for å gi og ta og komme til enighet. Vi kan få mer penger til samferdsel fra staten når vi viser at vi står sammen, sa ordfører Bjørn Iddberg under den andre dialogsamlingen for samar- beidet. Areal- og transportstrategien for Mjøsbyen skal vedtas i april 2019

ordningen gjennom flygeblad som ble lagt igjen på universitetet. – Det er et beløp som kan monne godt når for eksempel depositum skal betales, smiler Guro Ringsaker. Mathisen nikker enig. – Håpet er jo at det skal kunne

være en etableringshjelp, sier han. Gjøvik kommune har planer om å fortsette ordningen neste år etter å ha evaluert hva som kan gjøres bedre. – Det er flott at mange søker, dette er en ordning som betyr mye for kommunen, sier Mathisen.

Herre: alle skjorter -30% Dame: høstens bluser -30% Høstens Biancobukser -40% ”Kuppstativer” -50-60% BLACK FRIDAY TILBUD

Felles transportstrategi for Mjøsbyen

Mjøsbyen.

DET LØNNER SEG Å TA TUREN TIL OSS!

– Ved å samarbeide om Mjøsbyen kan vi i større grad utnytte de felles ressursene vi har som i sum er store. Det er viktig at vi anerkjenner hverandres styr- ker. Det er ved prioriteringer samarbeidet kan bli satt på prøve, men en samordnet strategi er et

Sulland Mote Lenagata, Lena Tlf: 61 16 02 66

8

Onsdag 22. november 2017 •

Venter vanskelige kjøreforhold i distriktet onsdag og torsdag

– Det kan være fornuftig å vurdere om en kan la bilen stå under slike forhold, særlig hvis vi får regn som fryser på bakken. Stensrud forteller at Statens vegvesen har varslet sine driftsentreprenører, som har god beredskap, men at det alltid vil ta noe tid før brøyte- og strøbilene rekker over hele vegnettet når det kommer mye snø og regn. Hovedregelen er at de viktigste vegene med mest tra- fikk brøytes og strøs først.

børen går etter hvert over til regn. På torsdag vil det bli regn under ca. 1000 meter, melder meteorologene. Da vil vinden også bli så sterk at den kan by på problemer, særlig på fjellovergangene. Ifølge yr.no starter onsdagen med minus åtte grader i Gjøvik onsdag. Torsdag kan temperaturen lokalt komme opp i seks-sju varmegrader. – Kombinasjonen av snø, regn og vind kan gjøre det utfordrende å holde full framkommelighet på vegene, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Statens vegvesen går nå ut og advarer om at det ons- dag og torsdag kan bli svært vanskelige kjøreforhold i distriktet. Først kommer det mye snø, så begynner det å regne. Meteorologisk Institutt melder at det vil komme ca. 15- 30 centimer snø i det meste av Hedmark og Oppland onsdag. Dette vil gå over til regn de fleste steder tors- dag, noe som kan føre til vanskelige kjøreforhold. Natt til torsdag begynner temperaturen å stige, og ned-

Nå kommer det nye områder med avgift

De nye parkeringsautoma- tene til Gjøvik kommune kommer torsdag. Neste uke håper kommunen å ha det utvidede området for avgift- sparkering klart. Marit Mathisen * marit@gjoviks-blad.no Flere områder der det tidligere har vært gratis å stå, blir nå avgiftsbelagt. Parkerer du i nor- dre del av sentrum, bør du være på vakt. – Vi skal legge informasjon på rutene til de som står parkert den første uka, forteller Espen Nordstrand Johansen, fagsjef for trafikk og parkering i Gjøvik kommune. – Vi vil legge til rette for at folk enkelt finner frem og får gjort opp for seg, sier han. Få reaksjoner – Det har ikke vært så mange reaksjoner på utvidelsen, forteller Johansen – Det er de som er vant med å stå parkert i arbeidstiden som ikke er helt fornøyde, kommente- rer han. Johansen understreker at det er viktig å gjøre en skikkelig vurdering av hvilke gater avgift- sparkeringen skal utvides til. – De områdene som nå får parkeringsavgift er områder hvor det ofte er vanskelig å få plass. Mange kjører og leter, og den typen trafikk vil vi prøve å begrense, sier Johansen. Alt er klart De nye parkeringsautomatene kommer i morgen, og alt annet er Parkeringskart snart i orden Brukere av parkeringsapplikasjo- nen Easypark har ikke fått brukt kartet i appen når de har parkert i Gjøvik den siste tiden. Nå skal kommunen sende oppdaterte kart som inkluderer det nye avgifts- området. – Det nye området skal ha samme kodene som allerede gjel- der for Gjøvik, forteller Espen Nordstrand Johansen, fagsjef for trafikk og parkering i Gjøvik kommune.

Trafikkbetjent Heidi synes det er greit å få litt nye arbeidsomgivelser. Her i Oscar Nissens gate er det satt opp flere skilter som er klare til å avdukes.

klart for å sette i gang. – Vi skal bytte ut automatene i sentrum med de nye, og sette de eldre automatene ut til det nye området, forteller Johansen. De velger å bytte ut automatene på denne måten fordi de nye er mer stabile og er derfor bedre å ha i de mer trafikkerte områdene. Kommunen har satt opp skilt om avgiftsparkeringen, og funda- Lørdag 25. november ønsker Hunn Barnegospel velkommen til en litt annerledes julekonsert. Størstedelen av inntektene fra konserten går til «Hjelp oss å Hjelpe», Oppland, og pengene blir øremerket ferieopplevelser

mentene til automatene er satt på plass. Frem til automatene kom- mer er skiltene dekket med svarte plastposer. Når automatene er på plass tas de svarte sekkene av, og avgiftsparkeringen settes i gang. Automater blir plassert i de nye områdene i Oscar Nissens gate, Johan Sverdrups gate, Welhavens gate og Wergelands gate. for barn i Oppland. Det blir kjente og mindre kjente sanger, sunget av barn til hjelp for barn. Det blir også salg av kaffe og kaker, drikke til barna og lodd i pausen. Det er samlet inn mange flotte premier.

Nabobyene til Gjøvik har for- skjellige måter å håndtere avgift- sparkering. – I Hamar har de to timer gra- tis, så mange går ut og flytter bilen i arbeidstiden, forteller Johansen. På Lillehammer beta- les det for parkering frem til For sjette året på rad arrangeres det helga 2. og 3. desember julemesse på Breidablikk i Vardal. Her blir det noe for enhver smak, masse fint blant 13 utstillere, flere er også nye av året. Det selges strikke/hekleprodukter, smaks- fulle kaker og bakst, pynt laget av drivved, spennende godteri-

klokken fem. – Det er en ordning som ikke har vært tema hos oss. Vi vil ha sirkulasjon, og det fungerer greit slik det er nå. Gjøvik har ikke noe større problem med parke- ring enn andre kommuner, sier Johansen. er, flotte treting, tovede vesker og kurver, spekepølser, saue- skinn, egg, nisser, malerier, adventsstaker, julekranser, jule- kort, decoupage, honning, syl- tetøy trestiger og juledekorasjo- ner, gamle skatter og mye annet fint. Det blir også loddsalg med masse fine premier.

Julemesse på Breidablikk

Barnegospel med veldedighet

9

• Onsdag 22. november 2017 

«Alle» ønsker å etablere seg på Damstedet sør Næringstomtene på

Damstedet har vært en stor suksess. Interessen for de siste ni tomtene på Damstedet sør er enorm. Dette uten at kommunen har brukt ei krone i markedsfø- ring. – De som har meldt seg interes- sert får nå tilbud om å kjøpe tom- ter. I løpet av ei uke vil vi fordele tomtene på det 25 dekar store området, sier næringsrådgiver Bjørn Rognstad. Dette er det siste trinnet av utbyggingen av Damstedet. På Damstedet nord er det igjen cirka 20 dekar som nå er under plane- ring og bygging. Her skal Eiksenteret Gjøvik ha nybygg, og Scandic Markiser skal utvide. – Som ung hunndøling lekte jeg i skauen her. Vi klatret på rør- gata helt fra Hunndalen til Breiskallen. Det er morsomt å se interessen for området i dag, sier Rognstad. Vil til Gjøvik Som nytilsatt næringsrådgiver merker Rognstad et kjempetrøkk fra bedrifter som ønsker seg tomt på Gjøvik. – Vi har ikke annonsert næringstomtene i Damstedet sør i det hele tatt. Næringslivet har meldt sin interesse selv. Vi hadde 11 interessenter til ni tomter. Noen av interessentene vil flytte til Gjøvik, andre vil flytte internt, opplyser Rognstad. Damstedet sør er nå ferdig opparbeidet. – Her blir det god, tradisjonell jul, forteller Heidi Froknestad, landskapsarkitekt og formidler hos Mjøsmuseet. Hun gleder seg til å åpne hovedbygningen på Gjøvik gård for juleglade famili- er søndag. – Det blir juleverksted, even- tyrstund og juletregang, sier hun. Gjestene får komme inn og opp- leve en hjemlig atmosfære. – Det er bare denne ene dagen i året at besøkende kan sitte i stua slik den var innredet da vi fikk den, sier Froknestad. Kunstgruppene i Drengestua stiller ut kunsten sin i Drengestua galleri. – Det blir en delvis salgsutstil- ling, smiler Anna Österberg i Gjøvik kunst og kulturskole. Hun forstår at det ikke alltid er like Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no Marit Mathisen * marit@gjoviks-blad.no

Det er stor interesse for de siste ni tomtene på Damstedet sør. – I løpet av ei uke vil vi fordele tomtene på det 25 dekar store området, opp- lyser næringsrådgiver Bjørn Rognstad.

– Flere bedrifter trenger mer plass. Damstedet er lett tilgjenge- lig og har fin beliggenhet. Alt lig- ger klart, til og med gatebelys- ning, sier Rognstad. Næringsrådgiveren opplyser at det er bil- og elektrorelaterte virksomheter som ønsker seg til Damsted sør. Området er regulert til forretning, kontor og industri.

Fra før har Poleringskongen opsjon om kjøp av tomt på områ- det. Ås skog neste Nå ønsker imidlertid tre av interessentene å etablere seg i Ås skog vest, der den ene ønsker seg hele 10 mål med tomt.

– Vi har muligens en ledig tomt på Damstedet sør. Det gjelder å være først ute, oppfor- drer Rognstad. Kommunen går nå i gang med å bygge ut Ås skog vest. – Det blir vinterarbeid i Ås skog, slik at området er klart til neste år. Området er på rundt 50 dekar. Her har vi allerede 20 dekar som er reservert, opplyser han. Rognstad har også flere inter-

essenter som ser på å etablere seg i Skjerven skog. – Jeg hadde sist en visning på Skjerven fredag. Det virker som det ene drar med seg det andre, erfarer Rognstad etter at Hunton har begynt å bygge fabrikk på området. – Dette har vært moro. Bedriftene ser at Gjøvik satser på industri og etableringer, at vi har trøkk på næringsutvikling, mener Rognstad.

Nå starter førjulstida på Gjøvik gård

Julemarked på Steinerskolen Lørdag er det igjen duket for Steinerskolen og Steinerbarne- hagens tradisjonelle julemar- ked. Det blir storslagen åpning med elevunderholdning, salgs- rom med masse hjemmelagde herligheter og loddsalg med flotte premier. Elevene har også laget en egen utstilling. Av aktiviteter kan nevnes lysdypping, ansiktsmaling, gra- bletønne og fiskedam. På ute- området vil det være aktiviteter rundt bålet for store og små, samt prøve lykken på lykkehju- let. Musikken er det blant andre Anders Byfuglien og Ola Mo som står for. Steinerskolen vil også vise sitt eget dukketeater. Kafeen serverer kaker og mat.

Juleforberedelsene er i gang i Gjøvik. Det er mange som er klare til å ønske velkommen til jul på Gjøvik gård. Fra venstre: Anna Öster- berg, Unni Heimdal, Siv Skjelstad, Ola Narten Svendsen, Arne Julsrud Berg, Heidi Froknestad og Line Kildal.

Vi har ledig kapasitet Utfører alt innen maling, tapetsering og gulvlegging. Vi er godkjent våtromsbedrift.

lett for kunstnerne å gi slipp på det de har laget. Arrangementet søndag er plan- lagt slik at de som kommer kan få med seg barne- og ungdomste- aterets «Reisen til julestjernen»

og julegateåpningen etterpå. – Det blir en solid og kraftfull åpning av adventstiden i byen. Folk bør sette av dagen og opple- ve julestemningen, smiler Line Kildal i Byen vår Gjøvik.

Ringv. 8B, Gjøvik - Tlf. 61 18 76 00/951 80 505

10

Onsdag 22. november 2017 •

Normisjons tradisjonelle julesalg åpner i morgen

Julesalget er åpent hele torsdag og fredag, med gratis kaffe og gode muligheter til sosialt fellesskap. Det blir også program både på formiddags- og kveldstid med Seniorkoret, Mænsing, Firkløveren og ungdomskoret Liv og Fred. Johs Fjellseth, Rune Andreassen, Randi Korsveien og Kristian Sveinall Øgaard, leder for Acta barn og unge i Normisjon på landsplan, blir med som andaktsholdere.

dagene salget varer kan du sikre deg både julebak- sten og julegavene. Basarbordet frister med mange flotte gevinster, alt fra gavekort på CC, tur med Skibladner til kjøttvarer og Torpapølse. For de minste fristes det med dukke med hjemmestrikket garderobe og seng for å nevne noe. Og selvfølgelig blir det åre- salg. Frikvarteret på Raufoss ved Pål Dæhlen selger bøker og andre gaveartikler.

I morgen, torsdag 23. november, går startskuddet for Normisjon, region Opplands største julesalg. Julesalg har lange tradisjoner i misjonsorganisasjonene, og i årenes løp har det blitt solgt en anselig mengde hånd- arbeid, julekaker og lodd til inntekt for misjonen. Det er mange timer med forberedelser som ligger bak og gjennomføringen av julesalgsdagene er en stor dug- nad med rundt 60 frivillige medhjelpere. Tar du turen innom Musikkens Hus i løpet av de to

Reisen til julestjernen vises for tiende gang

Casandra Kaja Berg spiller Sonja, mens Peter Elias Stjern Wiklund har ikledd seg den fine kongedrakten. Casandra har vært med i tea- tergruppa siden hun var åtte år gammel. Neste år er hun ferdig utdannet dramalærer.

Annet hvert år de siste 20 årene har Gjøvik Barne- og Ungdomsteater satt opp skuespillet «Reisen til jule- stjernen». Så til helga kan du få en god forsmak på julesesongen – for tiende gang. Dette er alltid en sikker suksess for skuespillerne i Gjøvik Barne- og Ungdomsteater, og i år er det tiende gang at julestykket spilles fra scena i Gjøvik kino- og kul- tursenter. Det blir to forestilling- er, lørdag 25. og søndag 26. november. – Det som er så hyggelig med «Reisen til julestjernen», er at både foreldre, søsken og beste- foreldre stiller opp og fyller salen, sier Solveig Nielsen, som Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no

har vært alfa og omega i byens teatertilbud til barn og unge siden starten. Neste år har hun holdt på i 30 år. – De mellomliggende årene har vi satt opp ulike skuespill. Vi har hatt «Peter Pan», «Trollmannen fra Oz» og «Mor Tekla». Det siste håper jeg vi kan sette opp igjen neste år, når vi har jubileum, sier hun. «Mor Tekla» var leder for Gjøviks barnehjem, og holdt til der Steinerskolen er i dag. Ingen har gjort så mye for barn i Gjøvik. Det er Solveig Nielsen som har skrevet skuespillet om kvinnen som var «mor» for alle barna på hjemmet. Alle er med Men nå er det «Reisen til jule- stjernen» det handler om. Helt siden i vår har de arbeidet med Ring 815 00 004 – få GRATIS befaring! -30% INNTIL INNVENDIG SOLSKJERMING

Regissør og leder for Gjøvik Barne- og Ungdomsteater, Solveig Nielsen, foran en del av gjengen som har brukt det siste halvåret på å øve inn «Reisen til julestjernen». – Uten deres store entusiasme og innsats hadde det ikke blitt noen forestilling, sier hun.

stykket og sist helg var det siste øvingsdager før premieren lør- dag. Også filmen med Hanne Krogh fra 1976, som vises på NRK hvert år, har blitt en tradisjon for mange generasjoner barn. I denne versjonen er det Casandra Kaja Berg som spiller Sonja. Solveig Nielsen er nøye

på at alle medlemmene får ta del i alle oppsettinger. Derfor setter hun alltid opp skuespill med mange aktører på scenen. – Vi har med 14 barn og 15 ungdommer i denne oppsetting- en. I tillegg har vi god hjelp fra mange foreldre, forteller hun. Mens de eldste øver to ganger i uken, øver de yngste en kveld

per uke. Mange av medlemmene har vært med i mange år. Dyr oppsetting «Reisen til julestjernen» er ingen billig oppsetting. – Vi har brukt mye penger på nye kostymer. De er alle spesial- sydd. Kulissene er en blanding av gjenbruk og nye. Ellers har jeg brukt mye på lys og lyd. Det er viktig at folk i salen hører og ser godt, så lys- og lydfolkene vi har med er proffe, sier Solveig Nielsen. Organist Vidar Fredheim i Gjøvik kirke er engasjert som akkompagnatør. Ikke på orgel denne gangen, men piano. Kjell Norland er musikalsk bistand. Helgens siste finpuss av scene- bildene lover godt for helgens to forestillinger. Det er bare å glede seg. stedeværende konsert og har per- sonlige tanker om hvorfor noen av låtene er valgt, forteller Aasheim, som opprinnelig kom- mer fra Snertingdal. For litt duetthjelp har hun fått med seg Magne Bjørnsengen, og i tillegg stiller Svein Olav «Solan» Øversveen med el-gitar og Vidar Sundbakken på piano.

Elisabeth Nesje Sandnes er engelen som bringer julestjernen ned til Sonja.

Elisabeth Aasheim med egen julekonsert Elisabeth Aasheim har gjort seg bemerket som sanger ved mange anledninger gjennom mange år. Ofte sammen med andre, være seg gospelkor, Vestoppland kam- merkor og gruppa «Dugg». For øyeblikket er hun aktiv i Musicals i Gjøvik og Frifant. En ting har imidlertid lenge stått høyt på ønskelista; å kunne lage sin helt egen konsert. Nå skrider hun til verket med konserten «Lys i mørket» i Gjøvik kirke, torsdag 30. novem- ber. – Jeg har fokus på stemning. De kjente og kjære julesangene kommer kanskje i andre drakter, men har det samme innholdet. Jeg ønsker å skape en nær og til-

Trond Sigvathsen tlf: 997 44 536

Made with FlippingBook - Online magazine maker