Onsdag 22. november 2017

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 22. november 2017 Nr. 42 • 16. årgang Bussjåfører slår alarm om miljøgate Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Marit Mathisen

Damstedet svært populært

Det er stor interesse for de siste ni næringstomtene på Damstedet sør. – I løpet av ei uke vil vi fordele tomtene på det 25 dekar store området, opplyser næringsrådgiver Bjørn Rognstad. Nå går kommu- nen i gang med å bygge ut Ås skog vest. Tre interessenter har allerede reservert seg for tomt her. Side 9 524 har flyttet til Gjøvik

Hele 524 studenter har meldt flytting til Gjøvik. Det var langt flere enn kommunen trodde da de utlovet penger for å flytte. Rådmannen sier kommunen tje- ner greit på ordningen. Guro Ringsaker (til venstre) og Martine Molstad er to av de nyinnflyttede.

Side 7

gir

Snart advent

Foto: Torbjørn Aurvåg

Kantstopp i miljøgata i Hunndalen bekymrer bussjå- førene. – Nestenulykker skjer nesten daglig i miljø- gata i Hundalen. Det er skremmende, sier de tillit- svalgte for bussjåførene i Nettbuss Gjøvik, Linda Langstad (NTF) og Morten Holm (NJF avd 14). Miljøgata i Hunndalen er laget på en slik måte at det til tider er veldig uoversiktlig både for bilister og myke trafikanter, framholder de. Side 5

Ny rekord på Eiktunet

DEKORER DINE EGNE LYS

I helga inviterte Gjøvik husflids- lag og Mjøsmuseet til julemar-

ked på Eiktunet. Her ble det rekordbesøk, med hele 3.200 gjester. Lefsebaksten hos Inger Karin Øversveen Lønnum (bil- det) var en av tradisjonene som skulle bidra til julestemning hos de som tok turen.

Kjempeutvalg i adventsstjerner og julebelysning!

Foto: Ragnhild Fladsrud

Side 11

Lena - Tlf. 61 16 17 77

BLACK FRIDAY 1/2 PRIS påPoliceherresmykker / I o k Urmaker Storgt. 11 • 2815 Gjøvik • Tlf. 61 17 12 71 1/2 PRIS på diverse klokker 2 PRIS i o

FREDAG OG LØRDAG: ÷20% Alle varer i butikk ! " # $

BLACK FRIDAY

Følg oss på Facebook!

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 44

Made with FlippingBook - Online magazine maker