Onsdag 01. februar 2017

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

Jeg tror selv den beste mor aldri kan erstatte en god barnehage.

Eva Bratholm

Ring oss!

Fikk grillhytte i sitt tiende barnehageår

Ved å samarbeide klarte ungene å bære opp stokkene, slik at de fikk bygd seg et «pauserom», som de kalte det.

I sitt tiende år har Skonnordtjernet barnehage i Snertingdal endelig fått den grillhytta de lenge har ønsket seg. Her stortrives de 17 i friluftsgruppa med 5-åringer hver eneste dag med uteak- tiviter og innekos i den flotte hytta. Grillhytta ble bygd og sto ferdig før jul, da de hadde åpningsfest med foreldre, søsken og inviterte gjester. Men det var først etter nyttår de virkelig har fått tatt den i bruk. 300-400 meter unna bar- nehagen, som ligger vegg-i-vegg med Snertingdal skole, har ung- ene en fin gangtur om morgenen før de kommer fram til uteplas- sen i «Hakkebakkeskogen». Her er det, i tillegg til grillhytta, også en stor, fin bålpanneplass omkranset av benker med reins- dyrskinn. Området har også en spennende akebakke som går gjennom en oppbygd tunnel av Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no

granbar. Da vi var der hadde ungene i barnehagen besøk av førsteklassinger fra skolen. Sammen lekte de og hadde det kjempemoro. Blant annet bygde de en skigard og et «pauserom» av stokker de bar opp fra en stabel med kvistede småtrær litt nede i bakken. Skonnordtjernet barnehage har 77 unger og 16,5 årsverk, inklu- dert styrer. Satser på friluftsliv Grillhytta er stor og todelt, med en grillpanne-ovn, som de både kan fyre i og steke mat i. Den er

Barn og voksne storkoser seg rundt bålplanna, der de kan grille og kose seg utendørs mellom aktivitetene.

godt inngjerdet med et netting- gjerde når den ikke er i bruk. I den andre enden er det koseputer og benker der ungene kan sitte og lese eller bli lest for. – Grillhytta er bygd av profe- sjonelle snekkere. Vi har lenge ønsket oss en slik hytte og et egnet uteområde som friluftsba- se. I de ti årene barnehagen vår har eksistert, har vi alltid hatt fokus på friluftsliv og natur. Alle

ungene i barnehagen er mye ute. Vi har også et flott nærmiljøan- legg som nærmeste nabo som vi ofte bruker. I tillegg holder vi til i et vakkert naturområde med Skonnordtjernet like nedenfor. Vi ønsker at ungene skal bli glade i å være ute i naturen, for dette er noe de kan ta med seg videre i livet, da det er bra både for fysisk og psykisk helse, sier eier og sty- rer Merethe Hoffsbakken. Det var hun som i 2007 tok initiativet til å bygge barnehagen etter at kommunen først hadde ønske om å bygge ny barnehage i Snertingdal. Dermed ble det sammenslåing av bygdas tre bar- nehager, to privatdrevne og en kommunal. – Vi drev samdrift fram til 2014, da den kommunale delen gikk inn som en del av den pri- vatdrevne. Samarbeidet fungerte godt i alle år, men det ble nå bestemt slik, forteller hun. Mange fordeler – Helsemyndighetene anbefaler av barn bør ha minimum én time med uteaktiviteter hver dag, og vil helst at dette skal øke. Selv ett- åringene våre er ute hver morgen,

Det ble fort lang kø gjennom tunnelen i akebakken.

med en progresjon av tid etter alder. Når vi er ute på tur i skog og mark, ser vi at det blir det mindre konflikter blant ungene. Vi ser glade utebarn og barn som blir mer kreative i aktiviteter og lek. De utvikler også motorikken på en god måte ved å bruke ujevnt underlag i skog og mark. Det viser seg også at de blir mer kreative når de blir større og vennskapsbånd knyttes. Fellesskapet i gruppa styr- kes, noe som er veldig positivt med tanke på at vi jobber forebyg- gende mot mobbing i barnehagen, sier Merethe Hoffsbakken, som får gode tilbakemeldinger fra forel- drene, som forteller at ungene blir slitne på en annen og god måte etter en dag utendørs.

Ronny Forseth, t.v., styrer Merethe Hoffsbakken og Anders Haugen foran den nye grillhytta. De to karene er pedagogiske ledere for uteområ- det.

• Gjøvik • Lena • Raufoss • Dokka Smerter i rygg eller nakke?

Våre kiropraktorer hjelper deg. Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10. www.60gradernord.no

Made with