Kraks Vejviser 1967 gaderegister

Vejledning i brugen af Gade- og Husregistret

A. Gaderegister. Se vejledningen side 5066 og henvisningerne til afd. I Realregister nedenfor.

B. Husregister. Regler for rækkefølgen. Gader, veje og pladser er ordnet alfabetisk. Er stednavnet sammensat af flere ord, bestemmes rækkefølgen af første ord, f. eks. Peder Skrams Gade under P. Indgår en persons forbogstaver og efternavn i stednavnet, bestem­ mer efternavnet rækkefølgen, f. eks. H C Andersens Boulevard under A.

Gadeskitserne over vigtigere gader omfatter tillige alle tilstødende gader og nogle af disses sidegader, hjørneejendommene er forsynet med husnummer.

Korthenvisningernes første tal er nummeret på kortet i afd. VII Kort over København og omegn. Den følgende tal- og bogstavbetegnelse angiver det kvadrat på kortet, hvor gaden findes.

Matrikelnummer. Kvarterets navn kan findes i Gaderegistret.

Ejendomsværdien (E) og grundværdien (G) er det ved 13. almindelige vurdering pr. 1. august 1965 eller senere omvurderinger ansatte beløb. Ejendomsværdier under 120.000 kr. er ikke anført. Bemærk at grundværdien er en del af ejendomsværdien.

Ejerens navn er mærket *, når vedkommende bor i ejendommen, ellers anført i parentes.

Ved firmaer er føjet oplysning om telefonnr. og ofte tillige om branche eller fag. For personer oplyses telefonnr. og stilling. For institutioner, offentlige kontorer, organisationer og foreninger oplyses telefonnr. En stor del af firmaerne og personerne vil desuden være optaget i afd. II Fagregistret og/eller i afd. V Navneregistret, mens institutionerne m.v. i reglen foruden i Husregistret vil stå i afd. I Real registret. Hvis en optagelse kun står i Husregistret, vil dette være angivet ved, at der er sat et komma efter optagelsens navn. Firmaer, der er registreret i de officielle registre, er desuden optaget i afd. III Firma­ registret. I afd. I Realregistret findes artikler med oplysninger om administrative forhold, adresse, telefon, personale, træffetider m.v. vedrørende offentlige kontorer og institutioner samt artikler om parker, anlæg og bygninger. Af artikler, der kan have særlig interesse i for­ bindelse med brugen af Gade- og Husregistret kan nævnes Bygge- og boligforeninger, Bygningsfredning, Bygningsinspektorater, Ejendomsskyld, Grundejerforeninger, Kirker, Offentlig forsorg, Politi, Post- og telegrafvæsen, Provstier. Se iøvrigt stikordsregistret Emneliste i de gule blade i 1. bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker