General Introduction_Piql_fi

| 1

Suojaamme korvaamattomat tietosi Arvokkaiden tietojen ainutlaatuinen digitaalinen offline-säilytyspalvelu

2 |

Miksi Piql? Tietomäärä kasvaa eksponentiaalisesti ja kaksinkertaistuu kahden vuoden välein. Noin 20 %:lla kaikesta tästä tiedosta on mittaamaton taloudellinen, kulttuurinen tai oikeudellinen arvo, ja jos tällaista tietoa käytetään väärin, sitä manipuloidaan tai se menetetään, seuraukset ovat hälyttäviä. Piqlin tavoitteena on suojata nämä korvaamattomat tiedot ja antaa hallituksille, organisaatioille, yrityksille ja yksityishenkilöille mielenrauha.

DIGITAALINEN PIMEÄ AIKA Myös ”internetin isänä” tunnettu Googlen varatoimitusjohtaja Vint Cerf pelkää, että tulevilla sukupolvilla on vain vähän tai ei lainkaan tallenteita 2000-luvusta, kun siirrymme hänen kuvaile- maansa ”digitaaliseen pimeään aikaan”. Asiakirjat, esitykset, kuvat ja jopa elokuvat menetetään, koska kaikki laitteistot ja ohjelmistot lopulta vanhentuvat. Digitaalinen muistimme on vaarassa kadota nopeutuvan digitaalisen vallanku- mouksen syövereihin, sanoo Cerf. Tähän saakka ainoa keino välttyä tältä ongelmalta on ollut loputon siirtymäketju. Tämä tarkoittaa, että tallennetut tie- dot pitää päivittää uuteen tiedostomuotoon ja siirtää uudelle säilytysvälineelle 3–5 vuoden välein. Tästä kuitenkin aiheutuu merkittäviä haasteita: • Tiedon menetys (Bittimätä, tietojen turmeltuminen, tietojen menetys ja turvallisuusongelmat) • Suuret käyttökustannukset (noin 2000 euroa per teratavu per vuosi) 60 % suurten yritysten IT-projekteista on migraatiota. Jos mi- graatiota ei tehdä, tiedot menetetään tai niitä on mahdotonta palauttaa vanhentuneen tallennusvälineen, lukulaitteen ja/tai tiedostomuotojen vuoksi..

KYBERRIKOLLISUUS Tiedon määrän ja pilvipalveluiden kasvaessa myös kyberrikolli- suus lisääntyy. Check Point Software Technologiesin turvallisuu- sasiantuntija Christian Sandberg toteaa fiksusti: ”On helpompaa päästä käsiksi digitaalisiin aseisiin kuin fyysisiin aseisiin. Rikollisuus on siirtymässä digitaaliseen maailmaan. Nykyisin tehdään enää harvoin pankkiryöstöjä.” KYBERRIKOLLISUUDEN TILASTOJA • Viimeisen kolmen vuoden aikaan on menetetty 400 % enemmän yritysten datatietueita kuin aiemmin.

• 88 % kaikista yrityksistä menetti tietoja viime vuonna.

• 94 % kaikista yrityksistä käytti vähintään yhtä korkean riskin sovellusta viime vuonna.

• Vuonna 2015 löydettiin 275 uutta haittaohjelmaa joka minuutti.

• Yksi viidestä työntekijästä aiheuttaa yrityksen verkkomurron joko haittaohjelman tai haitallisen Wi-Fin kautta.

Lähde: 2016 Security Report - Check Point Software Technologies Ltd

MIGRAATIOON PERUSTUVA SÄILYTYS VS. SÄILYTYS ILMAN MIGRAATIOTA

| 3

ONGELMAN RATKAISU Vint Cerfin mukaan paras ratkaisu näihin ongelmiin on seuraava: ”Ota digitaalinen tilannekuva sisällöstä, sovelluksesta ja käyttö- järjestelmästä yhdistettynä kuvaukseen laitteesta, jossa sitä käytetään, ja säilytä sitä pitkään. Tämä digitaalinen tilannekuva takaa, että menneisyys säilyy tulevaisuuteen”. Piql on luonut tällaisen digitaalisen tilannekuvan.

“ Vaikka keräämme laajoja digitaalisen sisällön arkistoja, emme välttämättä tiedä, mistä ne koostuvat. Vint Cerf,”internetin isä”

Turvaamme arvokkaiden tiedot tulevaisuutta varten ainutlaatu- isella ominaisuusyhdistelmällä:

EI MIGRAATIOTA Vältä tietojen turmeltumisen ja menetyksen riski, säästä aikaa ja tee pitkäaikaiskustannuksista helpommin ennakoitavia. JOUSTAVA Tiedot voidaan tallentaa digitaalisessa muodossa tai ihmisen luettavissa olevina teksteinä tai kuvina.

HAETTAVISSA Metadatasi on täysin haettavissa. Tarvitsemasi tiedot löytyvät aina, kun tarvitset niitä.

MUUTTUMATON Kun käytät aitoa WORM1-tallennusvälinettä, arvokkaita tietojasi ei ole mahdollista muokata tai poistaa.

PYSYVÄ piqlFilm ja piqlBox turvaavat tiedot testien mukaan 500 vuodeksi.

KESTÄÄ TULEVAISUUDEN VAATIMUKSET Tietojen haku ei riipu mistään tietyistä teknologioista tai toimittajista.

TURVALLINEN Tiedot on suojattu kyberhyökkäyksiltä, logistisilta uhilta, EMP:ltä ja fyysisiltä uhilta.

1 WORM - Write once, read many

4 |

Taustalla oleva teknologia

VUOSIEN TUTKIMUSTYÖN TULOS 27 miljoonan euron sijoitus ja kahdeksan vuoden tutkimus- ja ke- hitystyö johtivat ainutlaatuiseen ja kokonaisvaltaiseen ratkaisuun, joka tarjoaa arvokkaille tiedoille täysin uuden tallennusmemen- telmän ja takaa niiden säilyvyyden. Piql on yhdessä useiden tut- kimuslaitosten, teknologiakumppaneiden, elokuvatuottajien ja -toimittajien yhteistyöllä tuonut tämän teknologian markkinoilla ja tarjoaa palveluitaan asiakkaille kautta maailman.

piqlFilm • PiqlFilm on 35 mm:n, ultrakorkean resoluution nanofilmi, joka on optimoitu ja suunniteltu digitaalisen tiedon säilyttämistä varten. • Norner Research AS ja Rochester Institute of Technologyn (US) Image Permanence Institute ovat testanneet piqlFilmiä tarkista- akseen sen pitkäikäisyyden ja tiedon toistettavuuden. • piqlFilmiä valmistaa Kodak (Yhdysvallat), Harman (Iso-Britannia) ja Filmotec (Saksa).

DIGITAALINEN TIETO SUURTIHEYKSISINÄ QR-KOODEINA

Olemme käyttäneet uusinta nanoteknologiaa tehdäksemme valoherkästä filmistä digitaalisen säilytysvälineen. Tuloksena on erittäin korkeatarkkuuksinen filmi, jolle tieto kirjoitetaan erittäin suurtiheyksisenä QR-koodina. Digitaalisiin kehyksiin voidaan yh- distää visuaalisia esikatseluita ylimääräisenä suojaustasona. Jokai- sen piqlFilm-kelan alkuun ja loppuun kirjoitetaan ihmisen luetta- vissa olevat ohjeet siitä, miten tiedot written at the beginning and end of every reel of piqlFilm. This is made possible by our turnkey technology solution, the Piql Sys- tem, together with our specially developed piqlFilm and piqlBox. palautetaan tulevaisuudessa käytettävissä olevan teknologian avulla. Tämän mahdollistaa avaimet käteen -teknologiaratkai- summe Piql System yhdessä erityisesti kehittämiemme piqlFilmin ja piqlBoxin kanssa.

piqlBox

• Filmiä suojaa ainutlaatuinen piqlBox, joka mahdollistaa tietojen turvallisen säilytyksen. • Norner Research AS on suorittanut lukuisia testejä piqlBoxille varmistaakseen sen pitkäikäisyyden ja yhteensopivuuden piql- Filmin kanssa. • Plasto (Norja) valmistaa piqlBox-tuotteet.

AVAIMET KÄTEEN -PIQL SYSTEM

piqlWriter kirjoittaa tiedot säilytysvälineeseen; piqlFilmille

piqlVault on robottiholvi piqlBoxien turvalliseen, tilaa säästävään ja automaattiseen säilytykseen

piqlReader lukee tiedot piqlFilmiltä

piqlProcessor kehittää piqlFilmin ja tekee tiedoista luettavia ja pysyviä

piqlReader piqlFilmille kirjoitetun tiedon varmistukseen

| 5

ERILAISIA TEKNOLOGIOITA ERILAISIIN TARPEISIIN

Mielestämme jokaisella käytettävissä olevalla säilytysteknologial- la on erilaiset ominaisuudet, minkä vuoksi ne soveltuvat erilaisiin tarpeisiin. Alla olevassa taulukossa vertaillaan teknologioita technologies in light of specific client needs of the ultra-se- cure data storage and long-term preservation markets. erilaisten asiakastarpeiden valossa, kun kyseessä on ultraturvallista tietojen säilytystä ja pitkäaikaista säilytystä koskevat markkinat.

TUTKIMUSKUMPPANIT

PIQLFILMIN JA PIQLBOXIN TOIMITTAJAT TEKNOLOGIAKUMPPANIT

FILMO TEC CmbH S P E C I A L F I L M S

6 |

Piql Services Mistä me tulemme ja minne olemme menossa?

NORJASTA HOLLYWOODIIN Piql AS perustettiin Drammenissa Norjassa vuonna 2002 aluksi nimellä Cinevation. Tavoitteena oli pienentää elokuva-alan analo- gisen ja digitaalisen maailman välistä kuilua. Tuloksena oli Cineva- tor, digitaalinen elokuvatallennin, joka tallensi elokuvia 35 mm:n filmille 100 kertaa nopeammin kuin kilpailijansa. Tämä käynnisti teollisen seikkailun; Cinevatorista tuli maailman johtava filmitu- lostaja.

ARCTIC WORLD ARCHIVE® Piql on avannut offline-tietoholvin arktisilla Huippuvuorilla voi- dakseen tarjota parhaan mahdollisen suojauksen maailman tärkeimmille tiedoille. Syvällä arktisten vuorten sisällä ikiroudan ympäröimänä ja ihanteellisissa ilmasto-olosuhteissa Huippuvuo- rilla, jonka 42 valtiota on julistanut demilitarisoiduksi alueeksi, on planeetan turvallisin paikka ”digitaaliselle suurlähetystölle”. Tiedot pidetään poissa verkosta, ja niihin avataan pääsy tarpeen mukaan. Piql ja Store Norske Spitsbergen Kulkompani, Huippuvuorilla toimiva Norjan valtion omistama kaivosyritys, edustavat useita asiantuntija-aloja ja mahdollistavat idean ja vision muuttumisen todellisuudeksi, joka on kestävää kuin kallio. Piql säilöö arvokkaat digitaaliset tiedot ikuisiksi ajoiksi mullistavalla teknologialla, joka takaa ultraturvallisen ja pitkäaikaisen digitaalisen säilytykseen maailman geopoliittisesti vakaimmassa The Arctic World Archive® caters for any country, authority, or- ganization, company or person in need of ultra-secure storage of their valuable information with guaranteed access in the future. Norway, Brazil and Mexico were the first nations to deposit some of their most important data in Mine no. 3, a state owned mine that housed the Global Sead Vault when it first opened in 1984. paikassa. Arctic World Archive® on minkä tahansa maan, viranomaisen, organisaation, yrityksen tai henkilön käytettävissä, kun tarvitaan arvokkaiden tietojen ultraturvallista säilytystä ja taattua käytet- tävyyttä tulevaisuudessa. Norja, Brasilia ja Meksiko olivat ensimmäiset maat, jotka sijoit- tivat tärkeimpiä tietojaan kaivokseen nro 3. Kyseessä on valtion omistama kaivos, jossa toimi Huippuvuorten siemenholvi, kun se avattiin ensimmäisen kerran vuonna 1984. PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET Seuraavan kymmenen vuoden kuluessa pyrimme saamaan 50 Piql Partneria eri puolilla maailmaa ja ottamaan käyttöön 100 Piql-järjestelmää.

Cinevatorin käyttäjiä:

Joitakin vuosia sitten markkinat alkoivat supistua, kun elokuvate- atterit digitalisoitiin, ja meidän piti muuttaa toimintaamme sen mukaan. Piql keskittyy nyt uuteen liiketoiminta-alueeseen; ar- vokkaan digitaalisen tiedon turvaaminen pitkälle tulevaisuuteen.

MARKKINASTRATEGIA JA LIIKETOIMINTAMALLI Teknologiajohtajuus yhdistettynä strategiseen brändin raken- nukseen muodostaa vahvan perustan, jonka ansiosta yritys on halutuin toimittaja nopeasti kasvavassa maailmanlaajuisessa markkinaraossa. Tuomme tuotteemme markkinoille luomamme Piql Partners -kumppaniverkoston kautta. Verkosto tavoittelee asiakkaita oman maansa markkinoilta. Kumppaneidemme kautta tarjoamme: • Ultraturvallisen tiedonsäilytyksen ja/tai digitaalisen tiedon pit- käaikaisen säilytyksen hallinnoituja palveluja. • Piql Systemsin myyntiä asiakkaille, jotka suosivat omissa tiloissa tapahtuvaa tuotantoa. Piqlillä on tällä hetkellä 16 Piql Partneria ympäri maailmaa. Ne ke- skittyvät markkinoiden kehittämiseen.

| 7

Arctic World Archive®, joka sijaitsee kaivoksessa nro 3 arktisilla Huippuvuorilla.

TOIMITETUT PALVELUT Monilla aloilla ja valtion laitoksilla on kaupallinen, laillinen tai yhteiskunnallinen vastuu säilyttää tietoja yli 20 vuoden ajan. Piqlilla on asiakkaita eri aloilta, ja se on keskittynyt seuraavaan kuuteen segmenttiin voidakseen rakentaakseen määritettyjä rat- kaisuja ja käyttötapauksia. Julkishallinto ja arkistot Esimerkki: Meksikon kansallisarkisto päätti laittaa osan arvok- kaimmista tiedoistaan piqlFilmille. Säilytettävät tiedot sisälsivät digitaaliset versiot Meksikon perustuslaista. Kulttuuri- ja historiainstituutiot Esimerkki: Norjan Kansallismuseo hyödynsi Piqlin migraatiota edellyttämätöntä ratkaisua, kun se pyrki kehittämään täysin uut- ta työnkulkua, jolla käyttää ja säilyttää digitaalista omaisuuttaan. Ensimmäisenä pilottihankkeenaan he aikovat säilöä arvokkaimpia tietojaan Piqlfilmillä. Media ja julkaisutoimi Esimerkki: Tšekin tasavallan julkisella radioasemalla Czech Radio- lla on laaja ääniarkisto, joka sisältää kansainvälisiä ja Tšekin tasa- vallan omia historiallisia tapahtumia. He valitsivat tärkeimmistä kokoelmistaan äänitiedostoja (wave-muodossa) säilöttäväksi piqlFilmillä.

jonka rakentamat laivat kestävät jopa 60 vuotta. Sen on säilytet- tävä kaikki dokumentit ja tiedot kaikista laivan osista pidempään kuin laivojen odotetun käyttöiän ajan. He ovat aloittaneet dig- itointiprosessin, jolla röntgenkuvat siirretään piqlFilmille. Puolustus, oikeus ja lakiasiat Esimerkki: Tata Consultancy Services säilöi 50 miljoonaa histori- allista lainopillista asiakirjaa piqlFilmille Intian Madya Pradeshin ylioikeuden puolesta. Pankki- ja vakuutusala Monilla pankeilla on edelleen valtavia määriä paperitallente- ita, jotka niiden täytyy arkistoida sekä oikeudellisten että liike- taloudellisten syiden vuoksi. Eräs Piqlin asiakkaista esimerkiksi käytti aiemmin 250 000 euroa kuukaudessa paperiarkiston fyysi- seen säilytykseen asiakkaan omien tilojen ulkopuolella. Kun asia- kirjat kirjoitettiin piqlFilmille, tehokkuus, kustannustehokkuus ja turvallisuus parantuivat valtavasti. “ Piql Services edustaa kiehtovaa rat- kaisua turvalliseen ja pitkäaikaiseen tiedon säilytykseen, ja mielestämme ratkaisu on erittäin sopiva meille. Ing. Karel Zýka IT Czech Radion johtaja

Teollisuus ja valmistus Esimerkki: Navantia on suuri espanjalainen laivanrakennustelakka,

Piql AS Grønland 56 3045 Drammen NORWAY

T +47 90 53 34 32 F +47 32 82 82 47 M office@piql.com W www.piql.com

| yhteystiedot

Piql Finland Analogia Finland Oy Ruukinmestarintie 12 02330 ESPOO

T F E W www.piql.fi

Arctic World Archive Piql Services

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker