General Introduction_Piql_fi

2 |

Miksi Piql? Tietomäärä kasvaa eksponentiaalisesti ja kaksinkertaistuu kahden vuoden välein. Noin 20 %:lla kaikesta tästä tiedosta on mittaamaton taloudellinen, kulttuurinen tai oikeudellinen arvo, ja jos tällaista tietoa käytetään väärin, sitä manipuloidaan tai se menetetään, seuraukset ovat hälyttäviä. Piqlin tavoitteena on suojata nämä korvaamattomat tiedot ja antaa hallituksille, organisaatioille, yrityksille ja yksityishenkilöille mielenrauha.

DIGITAALINEN PIMEÄ AIKA Myös ”internetin isänä” tunnettu Googlen varatoimitusjohtaja Vint Cerf pelkää, että tulevilla sukupolvilla on vain vähän tai ei lainkaan tallenteita 2000-luvusta, kun siirrymme hänen kuvaile- maansa ”digitaaliseen pimeään aikaan”. Asiakirjat, esitykset, kuvat ja jopa elokuvat menetetään, koska kaikki laitteistot ja ohjelmistot lopulta vanhentuvat. Digitaalinen muistimme on vaarassa kadota nopeutuvan digitaalisen vallanku- mouksen syövereihin, sanoo Cerf. Tähän saakka ainoa keino välttyä tältä ongelmalta on ollut loputon siirtymäketju. Tämä tarkoittaa, että tallennetut tie- dot pitää päivittää uuteen tiedostomuotoon ja siirtää uudelle säilytysvälineelle 3–5 vuoden välein. Tästä kuitenkin aiheutuu merkittäviä haasteita: • Tiedon menetys (Bittimätä, tietojen turmeltuminen, tietojen menetys ja turvallisuusongelmat) • Suuret käyttökustannukset (noin 2000 euroa per teratavu per vuosi) 60 % suurten yritysten IT-projekteista on migraatiota. Jos mi- graatiota ei tehdä, tiedot menetetään tai niitä on mahdotonta palauttaa vanhentuneen tallennusvälineen, lukulaitteen ja/tai tiedostomuotojen vuoksi..

KYBERRIKOLLISUUS Tiedon määrän ja pilvipalveluiden kasvaessa myös kyberrikolli- suus lisääntyy. Check Point Software Technologiesin turvallisuu- sasiantuntija Christian Sandberg toteaa fiksusti: ”On helpompaa päästä käsiksi digitaalisiin aseisiin kuin fyysisiin aseisiin. Rikollisuus on siirtymässä digitaaliseen maailmaan. Nykyisin tehdään enää harvoin pankkiryöstöjä.” KYBERRIKOLLISUUDEN TILASTOJA • Viimeisen kolmen vuoden aikaan on menetetty 400 % enemmän yritysten datatietueita kuin aiemmin.

• 88 % kaikista yrityksistä menetti tietoja viime vuonna.

• 94 % kaikista yrityksistä käytti vähintään yhtä korkean riskin sovellusta viime vuonna.

• Vuonna 2015 löydettiin 275 uutta haittaohjelmaa joka minuutti.

• Yksi viidestä työntekijästä aiheuttaa yrityksen verkkomurron joko haittaohjelman tai haitallisen Wi-Fin kautta.

Lähde: 2016 Security Report - Check Point Software Technologies Ltd

MIGRAATIOON PERUSTUVA SÄILYTYS VS. SÄILYTYS ILMAN MIGRAATIOTA

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker