Avfallsanläggningar_171123

ÅTERVINNINGS- OCH AVFALLSANlÄGGNINGAR

Avfallshanteringsindustrin är en högriskmiljö där stora mängder brandfarligt och hälsoskadligt material samlas och förvaras. I vårt sortiment finns effektiv och pålitlig utrustning i händelse av brand, läckage eller andra typer av tillbud.

Made with FlippingBook - Online catalogs