Utdanning nr 05-2014

B-POSTABONNEMENT

Returadresse: Utdanning Postboks 9191, Grønland 0134 Oslo

Nye utgaver av Stairs 1−7

Utgave 2: Følger revidert læreplan

Med nye utgaver imøtekommer engelskverket Stairs et stadig høyere nivå hos elevene i grunnskolen. Verket legger godt til rette for individuell tilrettelegging og er nå utvidet med flere oppgaver og tekster.

1 + 2

B o ok

M y E n g l i s h

sning. plan 2013. 2 FlashCards .

HeidiHåkenstad KristinMorten MarianneUndheim Vestgård

de ressurs tilbrukpå tavle. dene iutvalgte tema.

u.no.

ISBN978-82-02-38270-4 ISBN 978-82-02-38270-4

788202382704

9

www.cdu.no

Meld deg på kurs i dag! cdu.no/grunnskole

Kursdager Kom på kurs og bli fortrolig med mulighetene Stairs gir! Vi presenterer de nye utgavene av Stairs og belyser det metodiske fundamentet og læreplanmålene.

STED OG DATO OSLO TRONDHEIM BERGEN STAVANGER

1. APRIL 8. APRIL 24. APRIL 29. APRIL

Vurderingseksemplarer gis ut på kursene og sendes ut til skoler i april. cdu.no

Made with