Onsdag 09. desember 2015

• DRENERING • VANN/AVLØP

Sjekk våre priser!

Reparasjon av steinsprut Skifting av bilglass Tlf. 91 11 16 31 post raufossbilglass.no

Onsdag 9. desember 2015 Nr. 45 • 14. årgang Endelig blir det mulig å få hvile

Sandsgården blir sikrere

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg

Fredag var det full utrykning da det begynte å brenne i en komfyr i Sandsgården i forbindelse med matlaging. Det gikk heldigvis bra denne gangen, takket være hand- lekraftige naboer. Gårdeier job- ber nå med en helhetlig plan for å sikre det verneverdige bygget. Side 7 Motvirker mobbing

Gjøvik skole er først ute i kom- munen med egne trivselsledere i skolegården. Skolen har de siste årene hatt litt for høye mobbetall, men nå går det bedre. I skolegår- den er det lek og moro. Side 5

Foto: Torbjørn Aurvåg

det) har inngått avtale med vegvesenet om døgnhvi- leplass for 30 plasser ved travbanen. Dette blir den første på E6 mellom Minnesund og Dovreskogen. Side 9

I mange år er det blitt jobbet for å skaffe yrkessjåfø- rene et egnet sted å hvile. Tilbudet til de som skal ha sin pålagte døgnhvile blir mye bedre langs E6 neste år. Daglig leder Stein Erik Robøle i Biri Trav AS (bil-

Godt utvalg i juletrær og -belysning!

KJØP

KVELDSÅPENT FREDAG 11. DESEMBER TIL 22.00 ALLE VARER

Velkommen Søndagsåpent

PAR

2 1/2

Husk også søndagsåpent 13. desember kl. 14 - 18.

Lena

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

Tlf. 61 16 17 77

RANDO PAKKE

Italienske skinnvesker ÷30-50% Gode skinnhansker! Kjempeutvalg i kofferter! ÷30-50% Juletilbud!

K2 FELLER

SCOTT COSMOS

PRIS !

Godt utvalg !

DYNAFIT TLT SPEEDTURN

11990,-

«en del av noe stort »

GJØVIK SENTRUM 9-18 (10-16) KASPERGÅRDEN 10-19 (10-16)

GAMLETORVET SPORT AS

"

# $ $ %

# & ' #

K2 WAYBACK 88

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

Made with