Onsdag 26. juni 2019

Neste avis kommer 7. august

KOM TIL LENA! Topp service og gratis parkering.

GJØVIK Amsrudvegen 2 2827 Hunndalen

Tlf. 40 00 26 30

Lena handelsstand forening

Fliser - Bad - VVS - Gulv

Onsdag 26. juni 2019 Nr. 26 • 18. årgang Anlegg må sjekkes over hele landet Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud

Må sikre taket på Drengestua

Den nifse opplevelsen til en skoleelev i Snertingdal gjør nå at det må sjekkes og fore- tas utbedringer over hele Norge. Eleven ble sittende fast i et leke- apparat i Tufteparken i Snertingdal Nærmiljø- park. En produksjonsfeil på 5,6 centimeter var årsaken. – Leverandøren kom raskt for å utbedre. De ser alvorlig på saken, og sier de vil kontakte alle anlegg over hele landet, sier Anne Toril Klette (bildet), leder i foreninga for nærmiljø- parken. Det bekrefter også leverandøren overfor Gjøviks Blad. Side 5

På Gjøvik gård er taket på den mye brukte Drengestua nå i en så dårlig forfatning at det er blitt et sikkerhetsspørsmål. Det planleg- ges omfattende utbedringer, opp- lyser driftsleder Anders Brusveen ved Mjøsmuseet (bildet). Side 4 Tar stafetten helt alene

Aleks Tangen tar like godt alle etappene selv under Kreftforeningens «Stafett for livet», som i år arrangeres for alle første gang på Gjøvik. Knut Arne Tørud og Tom Torkehagen (bildet) håper på stor oppslutning omkring stafetten. Siste side

Foto: Ragnhild Fladsrud

gir

298,-

Terrasse- beis

Herregård maximal 999,-

Dekkbeis

999,-

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL!

899,-

Wood Care

Nattåpent

TOMTER SØKES!

Ta kontakt på tlf. 47 80 17 00

på alle sko

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E !

NEDRE TORVGT. 11, GJØVIK 10–18 (10–16)

Urmaker Storgt. 11 • 2815 Gjøvik • Tlf. 61 17 12 71

boligpartner.no

Made with FlippingBook - Online catalogs