Onsdag 29. april 2015

• Frontruteskift • Leiebil • Spesialverksted i bilskader • Lakkering

Selge bolig? 61 13 87 00

Kapp - 61 16 98 80

GJØVIK

– etablert 1928

Onsdag 29. april 2015 Nr. 18 • 88. årgang

Vegutbyggingen kom som bestilt

Kan ha vært sveisegnister

Foto: Jon Olav Andersen Foto: Mina B. Sveen Foto: Mina B. Sveen

Det er ikke trukket noen kon- klusjoner, men det undersøkes nå om gnister fra sveising kan ha startet brannen på Prøven på Krabyskogen fredag. Brannmannskapene klarte å redde tre utsatte bygninger, selv om driftsbygningen (bil- det) gikk tapt. Side 7 Slår ned på brenning Varabrannsjef i Vestre Toten, Trond Granlund, og avdelings- leder for brann og redning, Svein VictorYttervik, i Raufoss beredskap (bildet) slår ned på ulovlig brenning. Gebyrer er virkemiddelet de har. Side 4 Hedrer flere motstandsfolk Odd Stensrud (bildet) har pyn- tet opp rundt minnebautaen på Hoffsvangen i snart 30 år. Nå blir det ekstra markering ved monumentet, når 16 motstands- folk fra Østre Toten skal få regjeringens minnemedalje 8. mai. Side 3 Trenger du elektriker?

Stian Engh (bildet) og medeier Harald Glæserud tok egentlig over pukkverket på Totenåsen for å drive det som attåtnæring. Men nå er det fullt kjør og ti ansatte i sving. Årsak: Utbyggingen av fylkesveg 33 gjennom Totenvika. I utgangs- punktet fikk ikke Toten Pukkverk kontrakten med Statens vegvesen. Men ettersom utbygge- ren ikke var fornøyd med kvaliteten som den opprinnelige leve- randøren tilbød, ble det brått full klaff for det nystartede pukkverket. Side 5

Foto: Thea Romsås

7LO NRQÀUPDQWHQ

PANDA KINESISK A LA CARTE MONGOLSK BUFFET

30-70% HELE ÅRET!

Vi har båtproduktene

Strandgata 13, Gjøvik - Tlf. 61 13 26 68 Åpn.tider: mandag-søndag kl. 13-22.

Dagens meny: • Innbakt kyllingfilet m/sursøt saus og ris. • Kylling chop suey i soyasaus. Inkluderer 0,5 l brus. Kr. 139,- Gjelder torsdag 30. april. Nyåpning!

)OHUH NDNHU Sn IDFHERRN EDUH EU¡G

Ring oss på: 61172631 Hunnsvn. 4B Gjøvik

Lena

STORGATA 3, GJØVIK 9-18 (10-16)

Tlf. 61 16 17 77

Pyntebark Kurver Det er vår! v

Junisøtmispel Sargenteple !"#$

95,-

40%

150,-

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søn/helligd. kl.12-16 Snakk med fagfolk

FORUT JORDSKJELVKONTO

7220.05.36348

Gjøviks eldste elektroinstallatør

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

www.forut.no

Made with