Lekeplass2017

Innhold

Klatrelek småbarn

3 - 6

Motorikk

7

Rose Sykler Trampoline Solskjerming

8 - 15

16 17

Bord/ Benker/ Gigseat

18 - 25 27 - 35 36 - 39 41 - 44 45 - 48 49 - 53 54 - 58 59 - 62

Rollelek

Fallunderlag, gressmatte, kunstgress Utelek små og store. Malmoppvekstsenter

Balanse

Hinderbane

Lekehus

Vann/ Sandlek

Kantstokker

63

Balanse/vippelek Kombisystemer

64 - 66 67 - 76

Taubane

77

Klatremoduler

78 - 88 89 - 91 92 - 95 97 - 104 105 - 107 109 - 110

Klatre/ balanselek Klatrenett/ pyramide

Husker/ rutsjebane/ tunnelsklie

Klatretårn

Klatrevegg/grep

Skatepark

111 112 113 114 115 116 118

Parkourpark

Fitness utendørs

Spill

Sykkelstativ/ tak

Bålpanne

Reflexvester

layout og produksjon: Bille AS

2

Made with FlippingBook Annual report