739-Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid