Onsdag 2. mai 2018

2

Onsdag 2. mai 2018 •

Takket rektor før hun takker for seg

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Søppel til besvær

Etter Stange skoles flot- te musikalske reise gjennom sju tiår, ble rektor og skoleforestil- lingens primus motor, Svanhild Brennhaugen, overrasket med en stor takk før hun takker av som rektor til somme- ren. Med egen tekst til Abbas «Thank you for the music» kuppet ele- vene forestillinga, og ga rektor Svanhild Brennhaugen en gedi- gen overraskelse under Stange skoles forestilling «Frem fra glemselen og a’ bæssmor» i Østre Toten kulturhus. Takknemlige elever Etter 12 år slutter Brennhaugen som rektor ved Stange skole til sommeren. Dette kunne ikke gå upåaktet hen syntes de rundt 200 elevene og alle ansatte, som stemte i av full hals for å takke rektoren for alt hun har bidratt med av sang og musikk. – Jeg ble tatt skikkelig på senga, og sleit fælt ei stund. De hadde skrevet en så rørende og fin tekst med så mye kjærlighet i, sier Brennhaugen. Konferansier Matheus Jess-Bakken holdt også en fin tale. Det er nemlig 64-åringen som har vært primus motor for skole- forestillingene som gjennomføres hvert andre år. Her har rektoren stort sett skrevet alt av manus, sydd kostymer og hatt ansvaret for å sette sammen det som til nå har blitt fem eller seks forestil- linger. – Foruten elever og ansatte har Totningene har lagd instrumenter, men hvor er de blitt av? 9. mai skal Mjøsmuseet forsøke å slå på de rette strengene og oppklare saken. Da er det Stenbergkveld, med lokale instrumentmakere som tema. Utgangspunktet er den dobbelthalsede gitaren, kalt både harpegitar, bellmannlutt og sven- skelutt, etter skolelærer O. Sæle i Sletta. Den eies av vertskapet på Ditlevines utsikt, og viste seg å være bygd av Anders Jenssen på Borglund. – Vi ønsker å finne ut om det er bevart flere instrumenter som Jenssen lagde, og om det finnes instrumenter fra andre lokale instrumentmakere, sier Evald Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no

Med våren dukker all søpla fra vinteren opp. Her i redaksjonen får vi stadig tips om avfall som ligger på de mest utrolige steder. Likevel er det ikke overraskende, for fenomenet gjentar seg hvert eneste år. Når snøen forsvinner, dukker gamle synder opp, det være seg langs vegene eller i skogkanten ved rasteplasser. Det er et trist syn. Kaster man for eksempel plastemballasje ut av bilvinduet er det ikke bra, men det er enda verre der folk bevisst velger å dumpe søppel på offent- lig sted. Gang på gang får redak- sjonen tips om at noen har tatt seg bryet med å lesse opp bilen og kjøre til et skogholt. For oss er det helt uforståelig at noen kan få seg til å gjøre slikt. På Toten er det etablert gode rutiner for innsamling av avfall, ikke minst med sortering i forskjelige dunker. Ingen setter pris på å se alt av søppel som kommer til syne i vårløsningen. Det ser ikke pent ut, og det er heller ikke bra for miljøet. Dyr kan skade seg, og en plastpose kastet i vegkanten klarer ikke naturen å hamle opp med i vår levetid. Ekstra ille er det når vi ser at det blir kastet søppel på områder der bøndene dyrker fôr til dyrene. Dessverre er det blitt altfor mange eksem- pler på at dyr skader seg ved å få i seg søppel, og det har skjedd flere ganger at dyr har måttet avlives på grunn av dette. Den siste tida kan det virke som om noe positivt har skjedd. Mange tar initiativ til å rydde opp, uten at de verken jobber for kommunen eller er ute på orga- nisert søppelplukking. Blant annet oppfordres det til å ta med en pose ut på treningsrunde og samle søppel på joggeturen. Flere skoler og barnehager engasjerer seg også, og drar ut med miljøfokus nå på vårparten. Vi håper det blir enda mer av slikt. Likevel kan vi ikke fri oss fra tanken på at dette er fullsten- dig unødvendig. Det er noe grunnleggende galt med hold- ningene til dem som forsøpler. Voksne folk, og vi tror de er i fler- tall blant forsøplerne, burde vite bedre.

Konferansier Matheus Jess-Bakken kuppet Svanhild Brennhaugen under Stange skoles skoleforestilling i Østre Toten kulturhus. Rektoren, som har vært primus motor for skoleforestillingene fikk en stor takk før hun takker av som rektor. (Fotos: John Knut Bakken).

også foreldre bidratt, så det har vært en stor dugnad, sier Brennhaugen som nå blir pensjo- nist. – Det blir nok mer rart enn godt. Dette har jo vært livet mitt, så jeg er glad jeg har noen barne- barn, smiler hun. To fulle hus Årets skoleforestilling trakk to fulle hus på Skreia. De fikk være med a’ bæssmors musikalske reise fra hun ble født i 1954, som er året rektoren selv ble født, gjennom sju tiår og fram til i dag. Det ble også en liten historisk reise med konferansierene Matheus Jess-Bakken og Emma Brauer som fortalte om begiven- heter og høydepunkter for hvert tiår underveis. Rollefiguren bæss- mor ble spilt av Anna-Sofie Rødningsby, mens Mina Karlsen gitarer, fioliner og klarinetter på Toten. Håpet er at instrumentene er tatt vare på. Har du noe slikt liggende, ta det med til Stenberg denne kvelden, der museet ønsker å registrere opplysninger og ta bilde. – Vi vet for lite om instru- mentproduksjonen lokalt, sier Fredholm. Instrumentet som er utgangs- punktet for kvelden vil bli å høre. Frank Kvinge kommer for å spil- le på harpegitaren. Folkemusikkarkivar Stein Villa forteller om instrumentmakerne som er kjent. Fredholm ved museet. For det skal være laget både

1. trinn hadde hentet fram Prøysen og sparegrisen fra 1950-tallet.

Faarlund hadde fortellerstemmen. Her var 50-tallet med innslag av både teddy og sparegris fra første trinn, før sjuende trinn dro til bakvendtland og hentet fram Beatles og «Let it be». For andre trinn ble det ventet både en spen- nende dag for Josefine og ABBAs «I have a dream». Gjennom 80-tallet fikk tredje trinn det til å svinge med Bobbysocks og Grease, og jam-

men kom ikke Julius innom også. For 90-tallet bød fjerde trinn på klovnen Kalle, mumier og Aquas «Barbie girl». Så kom årtusen- skiftet med teletubbier og «Kast alle papirene» fra 5. trinn. 6. trinn avsluttet med de siste åtte årene, med Admiral Ps «Engel» og Sigrids «Don’t kill my wibe», før alle sju trinn trøkte til i en fel- les avslutning med «We are the world». Det kan nok hende det vanker en ny sceneoppgave for pensjo- nist Brennhaugen om en par års tid. Og det er hun klar for. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Borghild Emilie Andersen, Vestre Toten, født 1931, døde 14. april. Jonas J. Bjerke, Østre Toten, født 1923, døde 17. april. Knut Egil Dullum, Østre Toten, født 1958, døde 16. april. Nelly Grav, Østre Toten, født 1933, døde 17. april. Sverre Slaatsveen, Østre Toten, født 1923, døde 18. april.

Ser etter Toten-instrumenter

Dagens sitat Ikke alt som ligger i vår natur er søppel.

Dag Evjenth

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Denne harpegitaren er laget på Borglund, og skal spilles på under Stenbergkvelden. (Foto: Privat).

Made with FlippingBook HTML5