Onsdag 2. mai 2018

noen tåler en lang og kald vinter bedre enn mange andre. Snart blir det gult. Vi velger å ta det positivt, for det var nok en stund i løpet av senvinteren vi lurte på om det fak- tisk hadde tenkt å bli vår, eller om det bare ble et par dager med glufs av varmegrader før neste vinter står for døra. Om alt annet svikter, så er det iallfall betryg- gende at vi kan stole på den trassige løve- tanna.

både elg og rådyr som hadde funnet på å gå på do i hagen. Selvsagt er det flott med gratis gjødsel, men makan til frekkhet. Så vi må nok ta noen timer for å få ryddet opp etter denne Kong Vinter og de andre besø- kende. Uansett så er det iallfall noe som aldri slår feil. Inn mot sørveggen har løvetanna kvik- net til, og ser allerede ut til å være litt fram- på. Grønn og fin bærer bladene bud om at

Plenen har for alvor begynt å stikke seg fram, etter å ha blitt overrumplet av vinteren. Det grønne har fått overtaket på det hvite. Slikt er jo hyggelig å se for en nedkjølt tot- ning. Da vi forleden dristet oss til en inspek- sjonstur ut i det grønne, så vi at det nok blir litt å gjøre etter en krevende sesong. Kirsebærtreet har fått hard medfart og Hurdalsrosa ser litt småpjuskete ut etter det vinterlige kvelertaket. Og sannelig var det

Onsdag 2. mai 2018

• Siden sist

Latviaprosjekt har blitt fem år gammelt

Som ett av flere tiltak for å delfinansiere turen til Latvia, arrangerte konfirmantene loppemarked i Kolbu kirkestue. Her er en del av kon- firmantene samlet ved ett av bordene med lopper: Fra venstre: Ellen Louise Thomassen, Marie Strømstad Støttum, Ida Neegaard Ruud, Julie Kløvrud-Schjøll og Villemo Sofie Birk Gravdahl.

For femte året på rad har konfirmantene i Kolbu reist til Latvia for å ut- levere klær og leker som de har samlet inn i løpet av vinteren. Det såkalte Latviaprosjektet som ble lansert i 2014, og som går ut på å hjelpe sårt trengende i Latvia, har slått godt an blant konfirmantene i Kolbu. Alle fore- gående konfirmantkull har satt pris på dette tiltaket. Slik er det også med årets kull. Meningsfylt Noe av hensikten med prosjektet Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

er å synliggjøre for konfirmant- ene at det nytter å hjelpe andre. Gjennom dette prosjektet er de med på å bidra til noe menings- fylt og givende. Ved å være med på hele prosessen fra innsamling, sortering og pakking til utlev- ering av klær og leker til sårt trengende i Latvia, opplever de i praksis at de er med og bidrar til noe positivt. Det å få komme på besøk til folk som ikke har så mye og så få lov til å gi disse noe, gjør hele prosessen meningsfylt. Loppemarked For å delfinansiere turen til Latvia har konfirmantene hvert år

arrangert loddsalg og loppe- marked. Slik også i år. Kirkestua i Kolbu var nylig fylt opp med lopper av alle slag, og det var mange som ble fristet til å bruke noen kroner. Pengene som lodd-

salget, kaffesalget og loppemar- kedet innbrakte, skal gå til delvis finansiering av turen til Latvia, men også til innkjøp av nødven- dige toalettartikler og basisvarer som folk der borte har stort

behov for. I alt var det 32 konfirmanter og 11 ledere som dro til Latvia. Som i fjor, er det de to lands- byene Saldus og Waldermapils som har vært reisemålet.

Seminar om forståelse

Raufoss fotball, i samarbeid med forebyggende tiltak og Frivillig- hetssentralen i Vestre Toten kom- mune, ønsker fredag velkommen til lunsjseminar i Fyrverkeriet kulturhus. Seminaret har som mål å skape forståelse blant voksne med flerkulturell bak- grunn for hva det innebærer å

være en del av norsk idrett. Det kan være som utøver, for- elder eller tillitsvalgt, for å nevne noen roller. Styremedlem Vegard Jensrud i Raufoss fotball vil snakke om «Forventninger knyt- tet til å være en del av Norsk idrett». Styremedlem, trener og forelder i Raufoss fotball, Kjetil

Sangnes, vil snakke om «Fra en norsk forelders ståsted», mens Kari Linnerud, leder ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter, vil ta for seg «Paralleller mellom idretten og arbeidslivet». Det er ellers lagt opp til gruppearbeid og gjennomgang av disse med oppsummering og veien videre. Målet er at seminaret skal føre til større forståelse for frivillighet, økt deltakelse, sterkere følelse av tilhørighet og bedre integrering av voksne flerkulturelle i idretten og andre fritidsaktiviteter.

NY TOPPMODELL! ENERGIKLASSE A+++

Det ypperste innen Japansk ingeniørkunst!

• 3100W ved -25°C • Testet til -35°C i uavhengig lab. • 4 unike farger 23.900,-

Trondhjemsveien 8, 5. etg. - Tlf. 61 13 08 25. Vi er et tannhelseteam med bred erfaring og kan tilby alt innen tannhelse, implantatbehandling og kirurgi. Vi tilbyr behandling under lystgass for de med tannlegeskrekk. Time på kveld og lørdag etter avtale. www.mjostannlegene.no Ditt smil – vårt ansvar!

ÅRETS NYHET

Rentefri avbetaling 24 mnd. 996,- pr mnd.

Thomasdalen 2 - 2818 Gjøvik - tlf. 61 13 35 55 - www.gvs.no

Made with FlippingBook HTML5