Kursiv nr. 2 2016 - Sykehuset i Vestfold

Nr. 2 - 2016 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD

Bedre samarbeid skal redde liv

Side 12-13

SAMVALG – HVA ER DET? Ved hjelp av et nyutviklet verktøy skal det bli lettere for lungekreftpasienter å delta i behandlingsvalget mellom kirurgi og strålebehandling. Side 6-7

LIVET ETTER KREFT Hvordan leve livet etter kreft? Det skal fagfolk fra hele landet lære mer om under Kysthospitalets årlige seminar i april. Side 10-11

Made with