Onsdag 27. juni 2018

2

Onsdag 27. juni 2018 •

Synliggjøring av byen vår er hovedoppgaven

1. januar ble Dag Arnesen ny leder for Byen Vår Gjøvik. Hans oppgave er å synlig- gjøre byen vår mer overfor omverdenen, men også for de som lever her. – Gjøvik har mange fortrinn og mulig- heter vi må utnytte bedre, mener 51-åringen, som har bodd her i fem år. Dag Arnesen burde ha de beste forutsetninger til å lede Byen Vår Gjøvik og de prosjekter som skal til for å løfte Gjøvik opp og fram. Han har en bred utdannelse innen markedsføring, med tilleggsutdan- nelse innen ledelse, administrasjon og kommunikasjon. Han har job- bet fire år i fødebyen Kongsvinger kommune, fem år i Hamar og Hedmark kunnskapspark, for å nevne noe. – Vi har mye å være stolte av i Gjøvik. Den stoltheten må vi sørge for å få fram og fortelle om. Vi må ikke være redde for å skryte av byen vår. OK, vi ligger litt halvlangt unna Oslo, men i god nærhet til Gardermoen. Men det er bedre å ligge litt langt unna enn «halvnærme». Da er vi nødt til å klare oss selv og få til noe aktivt i en by og region, der både nærings- liv og akademia står sterkt, sier Arnesen. Universitetsby – Det er heller ingen hemmelighet at vi ligger litt på sidelinja i for- hold til Lillehammer og Hamar. Så det må jobbes kontinuerlig med å synliggjøre hva vi har å tilby. Jeg kjenner Hamar godt etter fem år der. De har jobbet godt og har hatt en bra utvikling og dermed fått mer mediadekning de siste åra. Men Hamar har ikke mer innhold å by på enn Gjøvik. Men de har vært og er litt mer framoverlent og flinke til å vise seg fram, sier han, Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no

Dag Arnesen i Byen Vår Gjøvik har bodd i Gjøvik i fem år og stortrives, både med jobben og utfordringene den gir over et bredt spekter. Her med en plakat fra et arrangement som var i mai, i starten på en aktiv sommer.

og fortsetter: – Men Hamar har ikke eget universitet, som er en del av Norges største, NTNU. Vi har et stort spekter innenfor internasjo- nal skole og utdannelse. Vi sitter på en konkurransepool overfor Raufoss-industrien, og havner på 80 prosent av de forskningsmid- ler som blir gitt på denne siden av Mjøsa. Det er stadig svære prosjekter på gang på NTNU og Raufoss. Men dette er selvfølge- lig ikke så synlig, men likevel veldig viktig å ta med seg i regio- nens presentasjon utad, sier en engasjert leder for å fremme Gjøvik både innad og utad. Må koordinere aktørene Arrangementer i byen er vikti-

ge. Slik som Bil i byen, som ble arrangert i mai. Sommeren er fylt med Toner fra tunet, vi har hatt veterankorps-festival og Sommerslagere kommer. I august er det byfest igjen og senere Akevittfestivalen i okto- ber. – Men vi må samle aktørene for å bli bedre synlige utad. I et prosjekt sammen med GOA og Gjøvik kultursenter jobber vi nettopp med dette. Vi må få til en koordinering av arrangemen- ter og en nettside over hva som skjer i Gjøvik spesifikt til en hver tid, mener han. Aktive næringsfolk – Gårdeierforeningen har også blitt en aktiv forening. De er en

viktig aktør for å videreutvikle byen, slik at Gjøvik kan utvik- les i en riktig retning, sier Arnesen. Ellers er det per i dag 14 medlemmer i et bylaug, med NTNU og NCE Raufoss som assosierte medlemmer. – Det jeg opplever med Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Håkon Arnestad, født 1924, døde 11. juni. Gjertrud Helene Brendbakken, født 1931, døde 7. juni. Grete Solvår Nereng, født 1952, døde 16. juni. Bjørn Johannes Rustad, født

bylauget er at dette er personer som brenner for Gjøvik og utviklingen. Dette gir meg og andre enda mer lyst til å synlig- gjøre at vi er den viktigste byen rundt Mjøsa. I tillegg kan også den enkelte innbygger gjøre sitt til å fremme byen vår, sier Dag Arnesen i Byen Vår Gjøvik. 1932, døde 16. juni. Ivar Severinsen, født 1972, døde 6. juni. Ottar Storskogen, født 1934, døde 28. mai. Signy Kristine Strande, født 1928, døde 7. juni. Enok Sukkestad, født 1926, døde 6. juni.

Fortid og framtid med ferjene

Samtidig er det viktig å stoppe opp et øyeblikk før gra- vemaskiner og riveutstyr slippes løs på ferjeleiet i pur glede over alle utbyggingsplaner. For båt- og ferjetra- fikken er en svært viktig del av historien. Mjøsa har vært en livsnerve for området her i uminnelige tider, og ferjeleiet er av de siste håndfaste bevisene på det. Samtidig er det slik at den aller første av ferjene som trafikkerte over fra Gjøvik til Ringsaker, sjøsatt i 1923, ligger på Minnesund for restaurering. Vi ser gjerne at ferjeminnene tas vare på, men da skal det til helt andre penger og evne til å gjennomføre, for eksempel i regi av Mjøsmuseet.

utgangspunktet ferjeleiet for annnen bruk. På den andre siden har vi dem som synes ferjetrafikken er en så viktig del av Gjøvik at de gjerne hadde sett at ferja fra 1963 ble liggende. Ideen om restaurant på ferja var morsom, men det er utvilsomt en krevende øvelse å drifte et slikt sted. Varierende vær og et rikt utbud av andre spise- og drikkesteder har vært en utfordring. Ikke alle drivere har muskler nok til å kunne opprettholde et slikt sted, når fortjenesten kan variere sterkt. Så når det viste seg vanskelig å få til, var det like greit at den motorlø- se ferja stille og rolig gled over Mjøsa igjen.

Så forsvant omsider den gamle Mjøsfærgen fra ferje- leiet. I helga ble den tauet tilbake til opplagsbøya på Mengshoel. Det ble gjort flere forsøk på å drive res- taurant om bord, men det ble ingen suksess. Da Gjøvik kommune for en del år siden fikk forespørsel om å ha ferja liggende til kai her i byen, var det en frykt for at den skulle strande her og bli et problem. Av den grunn ble det tatt forbehold om drift om bord. Da ferja ble dratt over til hedmarkssida igjen søndag kveld, var det delte meninger. På den ene siden har vi dem som gleder seg over at det ruvende og tilårskom- ne fartøyet forsvinner fra strandområdet. Det frigjør i

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 27. juni 2018

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online