Onsdag 9. august 2017

2

Onsdag 9. august 2017 •

Mikrobibliotek en stor suksess

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Mareritt- sommeren

Små bibliotekfilialer er blitt en stor suksess. Folk bruker de tre mikrobibliotekene som er utplassert i Østre Toten. I sommer har også Evjua fått sitt til- bud. I 2015 var det friluftslivets år. Da satt noen bibliotekansatte på Lena og kastet ideer. De fant på å kombinere leseglede og frilufts- glede. – Da tenkte vi at det ville være en morsom, liten idé å sette opp et mikrobibliotek på Tjuvåskampen. At det skulle bli så mye brukt, trodde vi ikke, sier Inger-Marit Østby ved Østre Toten folkebibliotek. Tilpasses Tjuvåskampens tilbud er veldig populært for dem som tar seg en overkommelig topptur. På cam- pingplassene i Evjua og på Hekshusstranda er det gjerne feriegjestene som bruker bøkene. – Vi forsøker å tilpasse innhol- det til plasseringen. Det er kan- skje ikke lange romaner som er tingen når du sitter og spiser nista di på Tjuvåskampen, sier Østby. Der finnes det litteratur som passer omgivelsene, for eksempel bøker om natur eller lokalhistorie med tilknytning til området. Eller kanskje du har lyst til å lese noen dikt når du er ute på tur? Campinggjestene får også noe av det samme, ekspelvis finner du Nils Faarlunds «Friluftsliv» bak den lille døra i Evjua. – Her og på Kapp sper vi på Jon Olav Andersen jonolav@totens-blad.no

La oss håpe at marerittet nå er over for saueholderne på Toten og Hadeland. Mandag morgen ble det skutt en ulv ikke langt fra Bergsjøen, og alt tyder på at det er den som har stått bak alle angrepene på sau på beite i sommer, selv om fellingsttilla- telsen er ytterligere utvidet. Vi antar at det gjøres for sikkerhets skyld. Vi vet at det har vært en forfer- delig sommer for sauebøndene og deres familie. De har brukt disse ukene på ekstraordinært tilsyn og leting etter skadde og døde dyr i hopetall. Det er ikke lett for oss utenforstående å for- stå hvor vanskelig dette må ha vært. Når sauen også har blitt holdt hjemme på innmarksbeite, kommer dette til å få ringvirk- ninger i lang tid framover. For noen dager siden var det et møte mellom saubøndene og departementene. Her var målet å få en avklaring på hva som vil skje rent praktisk, ikke minst når det gjelder det økonomiske. Saueholderne har hatt en helt ekstraordinær sommer, enten de har mistet dyr eller ikke, og mener at alle må få en form for erstatning. Altså en spesialord- ning som gir mer enn den ordi- nære rovvilterstatningen. På møtet kom det signaler på at de involverte departementene er innstilt på å finne konkrete løs- ninger for å kompensere direkte og følgekostnadene. Vi håper vir- kelig at de som er berørt slipper å kjempe med ryggen mot veg- gen for å få erstatning. Uansett vil ikke økonomisk erstatning kunne kompensere for den store belastningen som tot- ninger og hadelendinger har hatt i sommer. Vi skal ikke glemme at en slik sesong kan føre til at enkelte i verste fall velger å slutte med sauehold. Totenåsen trenger, i likhet med øvrig utmarksbeite, beitende dyr. Hvis ikke, tar vege- tasjonen snart overhånd, og vikti- ge ressurser blir stående ubenyt- tet. Og vi trenger en stabil og forut- sigbar matproduksjon for framti- da.

Mikrobibliotekene i Østre Toten er populære, slik som her i Evjua. Inger-Marit Østby og hennes biblio- tekkolleger synes det er morsomt.

med litt langlesning også, slik at folk har noe å kose seg med i ferien, viser Østby. I Evjua er blant annet Jørgen Jægers krim- bok «Monster» populær. Ærlige kunder Nå har ikke et feriepreget bibliotek ledige ansatte å sende til sine tre mikrobibliotek. Derfor er utlånet basert på ærlighet. – Siden vi startet har det ikke forsvunnet mange bøker. Jeg tror det er godt under 10, sier Østby. I gjesteboka i mikrobiblioteket i Totenvika skriver en av kundene at han tar med seg boka hjem for å lese den ferdig, men at han etterpå kommer til å levere den på biblio- teket igjen. Biblioteket oppfordrer på Instagram mikrobrukerne til å poste bilder, som del av en kon- kurranse. – Der ser vi helt klart at det er mest populært å gjøre på Tjuvåsen, forteller Østby. Og selv om det en sjelden gang forsvinner ei bok, kommer det Unni Mæhle Koxvig, Vestre Toten, født 1947, døde 17. juli. Arne Johan Nielsen, Vestre Toten, født 1947, døde 9. juli. Birgit Bratlien, Vestre Toten, Toten, født 1920, døde 11. juli. Marit Tokerud, Vestre Toten, født 1934, døde 18. juli. Anne Petra Enger, Vestre Toten, født 1933, døde 22. juli. Per Rolf Skumsrud, Vestre Toten, født 1936, døde 28. juli. Bjørg Stenseth, Vestre Toten, født 1943, døde 21. juli. Werner Østbye, Vestre Toten, født 1947, døde 31. juli. Arvid Fridlund, Østre Toten, født 1945, døde 19. juli. Randi Sofie Sollie, Vestre

har tinget på jobben med å frakte bøker opp og ned, det tar han som trening forteller Inger-Marit Østby. Tjuvåsen er en del av Torsæterkampen naturreservat, så der var det ikke bare å starte bibliotek. Fylkesmannen måtte gi tillatelse i 2015, og nå er dispensa- sjonen forlenget. Dermed kan tot- ningene glede seg over mikrotilbu- det iallfall fram til 2019. Fylkesmannen vurderer det nemlig slik at området kan tåle en eventuell ferdselsøkning som mikrobiblioteket måtte medføre. tid at kommunen må kunne ved- likeholde sitt vegnett, og anfører at det normalt er en tilstrekkelig bredde både til skulder og gode grøfter. Med åker tett inn til veg- banen blir det vanskelig å holde vegen i orden. Han varsler derfor om at kommunen etter hvert må se på denne type saker langs kommunale veger. juli. Grete Marie Kristiansen, Østre Toten, født 1942, døde 15. juli. Kristian Dyste, Østre Toten, født 1924, døde 20. juli. Anton Halvorsrud, Østre Toten, født 1938, døde 13. juli. Mary Myhre, Østre Toten, født 1925, døde 21. juli. Rønnaug Nicolaysen, Østre Toten, født 1959, døde 19. juli. Solveig Svenskerud, Østre Toten, født 1931, døde 18. juli. Bent Munch Christoffersen, Østre Toten, født 1928, døde 23. juli. Ola Rødset, Østre Toten, født 1934, døde 27. juli.

også nye titler i mikrobiblioteket, helt av seg selv. – Noen putter inn bøker der for å dele med andre. På Hekshus har vi blant annet fått inn en del tyske bøker, forteller hun. Har fått lov Men hvordan er det så å drifte en filial på steder som Tjuvåskampen? Ganske enkelt, viser det seg. Mange hjelper gjer- ne til. – Toten-Troll hjalp oss med å få skapet opp dit, og Per Briskelund Østre Toten kommune beklager overfor en grunneier i Lensbygda at det i sommer ble foretatt kantslått i en åker. På en kort strekning ble kantklipperen kjørt inn i kornåkeren, og entre- prenøren kommunen bruker har fått beskjed om hva som har skjedd. Eiendomssjefen sier imidler- født 1940, døde 17. juni. Berit Gulbrandsen, Østre Toten, født 1945, døde 20. juni. Jenny Kristine Kvam, Østre Toten, født 1919, døde 20. juni. Ruth Lindstad, Østre Toten, født 1928, døde 24. juni. Normann Nyhus, Østre Toten, født 1952, døde 14. juni. Grethe Ruud, Østre Toten, født 1936, døde 12. juni. Anne Marit Dalen, Østre Toten, født 1970, døde 2. juli. Signe Evenstuen, Østre Toten, født 1929, døde 6. juli. Per Einar Rud, Østre Toten, født 1959, døde 30. juni. Martha Sofie Lima Ødegården, Østre Toten, født 1925, døde 7.

Kantslått i åkeren

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Arne Jønsson, Vestre Toten, født 1949, døde 24. juni. Monica Løvdal, Vestre Toten, født 1982, døde 14. juni. Kari Aamodt, Vestre Toten, født 1929, døde 18. juni. Eva Midthus, Vestre Toten, født 1934, døde 30. juni. Jahn Arild Skartsæterhagen, Vestre Toten, født 1929, døde 10. juli. Anne Marit Westlien, Vestre Toten, født 1950, døde 4. juli. Runar Brennengen, Vestre Toten, født 1957, døde 10. juli. Greta Halfdansen, Vestre Toten, født 1957, døde 8. juli.

Dagens sitat En katt på jakt ligner ikke våre små humane ønsker.

Harald Sverdrup

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with