48630_Forskningsetikk_nr4_2019_bladversjon

Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 4 • Desember 2019 • 19. årgang Forsknings etikk

Brukermedvirkning: Ekspertenes ekspert

Brukerne må lære opp seg selv

Forfatterskap en stor utfordring

Vil endre publiseringprosessen

Made with FlippingBook flipbook maker