Onsdag 15. mars 2017

Nå er det tid for understellsbehandling!

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233

www.poleringskongen.no

– etablert 1928

Onsdag 15. mars 2017 Nr. 11 • 90. årgang

Skepsis selv med stor 4G-utbygging Foto: John Knut Bakken I løpet av året bygger

Politikerne vil ha et tak

Politikerne i Østre Toten gjør det de kan for å skjerme toten- pendlere mot økt bompenge- sats på fv 33. Forslaget om å vedta at bilistene maksimalt skal betale for 30 passeringer i måneden må imidlertid trekkes tilbake hvis tunnelutbyggingen i Feiring ikke skal bli forsinket. Side 10 Felles fryd for framtida

Telenor ut 4G på åtte base- stasjoner i Østre Toten, men verken almenningsbestyrer Mats Halvorsrud eller inne- haver på Torsætra, Frode Skogstrand (bildet), tør glede seg for tidlig. De håper selvsagt at det blir mer stabil drift på den auto- matiske bommen og bedre mobildekning generelt, men ettersom basestasjonen lig- ger på Torsæterkampen, er de redde for å bli skuffet. – Vi ligger jo litt innunder Torsæterkampen, sier Skogstrand, som ikke er så sikker på at dekningen totalt sett blir bedre. Side 5

Foto: Jon Olav Andersen

May Britt Hauge og Jarl Erik Simonsen (bildet) åpner sam- men med åtte andre lokalprodu- senter utsalg på Skreia. Foreløpig blir det Vårfryd, men navnet skal variere etter årstida. Glass, trearbeid, lys, søm og mye annet utgjør vareutvalget. Side 9

Foto: Mina B. Sveen

Skogsarbeid for en dag

Takstige til hytta?

TOMTER SØKES!

To skoleklasser fra Ihle skole nøt tømmerhoggerli- vet i fulle drag i forrige uke. Simen Nyborg Øfstaas (bildet) fikk lære hvordan han utnytter tyng- den i øksa, og etter det gikk kvistingen som en lek. Midten

2 trinn kr. 275,-

3 trinn kr. 395,-

Vi har korkgulv med vinyl- overflate, laminatgulv, belegg og andre typer gulv! 3-i-1 189,-

Universal type. Innfestning kr 395,-

Ta kontakt på tlf. 47 80 17 00

Priser inkl. mva. Evt. stigesikring kommer i tillegg. VI KAN MONTERE! TLF. 991 22 992

www.kramboden.no www.nordengenas.no

boligpartner.no

VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFIRMA

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Foto: Mina B. Sveen

vbildet modell ka * A

a tilbudt modell. e fr vvik n a

0l/100 km , -utslipp 4 orbruk og CO2 offst Driv

ert fr v 3g/km. Pris gjelder le og 10

orha a f

. ndler

ed 06 % v , e 4 ent . r

ft

mer i tillegg. **Eff omk givsaÅr

tt em til 30 er fr ra ilbudet v . Teent r odukt- ert til normal pr er å bli just e or der , fre å tr sidiert i en er sub ent s. R vice ncial Ser A Fina OD i ŠK nsiering ndel og fina nta onta 5% k er 3 orutse F ,-.475 6 spris kr 16 tkjøp edit otal kr . T472 kr 2. yr , etablerings geb r /5å 000 o . v kr 150 nebeho lå tt .17.04.

ŠKODA Octavia fra 279.800,- *

1 13 31 00 . 6Tlf 815 Gjøvik. , 2 ndgata 16 aStr

t. www

.noo oppaut

Made with