A theorieboek vwo

Hoofdstuk1 Management enorganisatie

Hoofdstuk1

1.1 Organisaties 1.2 Management 1.3 Gegevens en informatie 1.4 Communicatie, informatieen informatiestromen

Management enorganisatie

Inditeerstehoofdstukbesprekenweeenaantal begrippendie jedaarna indehelestofweer tegenkomt.We leggenuitwat organisaties zijn. Vervolgens gaanwe inophet begrip ‘ma- nagement’ en latenwe zienwat de taken van hetmanagement zijn enwelke rol de doel- stellingen spelen. Vervolgens gaanwe in op de begrippen ‘gegevens’ en ‘informatie’. Aan het eind van dit hoofdstuk leggenwe een relatie tussen de begrippen ‘communicatie’ en ‘informatie’.We laten ziendat de combinatie vandeze twee in enom eenorganisatie leidt tot informatiestromen.

SE

Management&Organisatie inBalans

7

Made with