Isännöinti 3_2017

PÄÄKIRJOITUS

MEDIATILA

KEHITTÄJÄT

LAKI & OHJEET

AMMATTI & YRITYS

Isännöinti­ liiton tavoit­ teena on paremmat isännöintiolot. 3

Kotitalo selvitti isännöitsijän

Kiihdyttämö parantaa

Miten pian pitää ryhtyä

Uhkailu on henkistä väki­ valtaa, joka on aina syytä käsitellä. 18

10

4

12

aikasyöpöt ja teki jutun.

yhteistyötä palvelu­ toimittajien kanssa.

hallintaanotto­ menettelyyn?

I SÄNNÖ I NT I L I I TON JÄ S EN I NFO | 3–20 1 7

Tutkittua

32 % Isännöitsijän työajasta kuluu

kontakteihin asiakkaiden kanssa. 8

VÄHENNÄ KYSELYJÄ

Taloyhtiösivut palvelevat asiakkaitasi 24/7

6

Made with