Kraks Vejviser 1918 Fagregister danmark, mv.

Afdeling V H . ,

.;■■

i

—------------------

i

"-s

.

.

for Danmark.

Fagvis ordnede Fortegnelser over Adresser paa Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- off i Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark (særlig detailleret for Hovedstadens Vedkommende) med An- \ givelse, i en betalt Tilføjelse, af den enkelte Virksomheds Specialitet. ; I Begyndelsen af Registret findes en Fortegnelse over samtlige Fagoverskrifter samt en Oversættelse fra Engelsk, Fransk, 5 -Tysk og Russisk af en Række Fagoverskrifter. " ; ) I Indholdsfortegnelsen (paa gule Blade foran i Bogen) er alle i dette Register optagne Fag opført med Angivelse A -af Sidetal. ' A

An English translation of the most important trades will be found at first of the part V IL Une fraduction frang^ise des professions les plus importan tes se trouve au commencemefit de la partie V II.

Eine deutsche Ubersetzung der wichtigsten Facli-tiberschriftéii ist am Anfang der Abteilung V i l zu finden.

PyecKiii nepeBOAt rjxaBukfiumx’b py6pHKT> npoMwejioBaro peecrpa iiaxonuTcn bu nausuk otafioia V II.

i . A„J M Æ J A a ,AJ J l M u I

Made with