Kraks Vejviser1918 firmaregister København og Povinsregister

Vejviseren er inddelt I 10 Afdelinger: Afdeling I; Kort og Planer for Kjøbenhavn. Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn. , Afdeling III: Gade- og Husregister for Kjøbenhavn. Afdeling IV: Person*-Register for Kjøbenhavn. Afdeling ■V ■ Firma-Register .for Kjøbenhavn. Afdeling VI: Provins-Register. : Afdeling VII: Fag-Register for Danmark. Afdeling VIII: Island. * Afdeling IX: Færøerne. ; Afdeling X: Sverige og Norge.. Benyt Oversigten paa Titelbladets Bagside og efterfølgende Side.

Made with