Kraks Vejviser1918 firmaregister København og Povinsregister

B en y t Indh o ld s fo r te gn e lsen (paa gult Papir foran i Bogen).

I

B en y t Indh o ld s fo r te gn e lsen (paa gult Papir foran i Bogen).

Made with