Villabyerne1948

43 . Aargany.

Torsdag den 1. Januar

-k------------------------------

/

V!KA Bernstorffsvej 67 — HE. 1351 - 1371

a f .^ å r s s k ifte ! e !)s ^ c r j e g m in e a c ic d c K u n d e r et g o d t N y t a a r n ic d T a k f o r h c h a g e ü g F o r r e ln in g s ío r b in d e is e i d e t f o r - io b n e A a r . H o !g e r F. A agaard A n n e t l e v e j B O r d r u p 36 .^6

iVieJ 7*aA /or

Forreír¡;r¡^r/or¿!]r!

/lar^ oriíAcr ; /tr;/d

rrawd dprd& ^ar¡¿dr

„rt/i goí/í ! r:yd /tar" r o u i OÍ. 5 EN

r

B ræ n d s e ls fo r r e tn in g e n ) )B R IK E T ( (

REBEKKAVEJ 41 T e lf. H e lru p 2112

Cri!H]) 93 Q Ordrap Aalo a a b e n D a g r o p A / a f

N . K " I

1.'

r ;

ft

^

' i

;c:

t f

!'

Saa er vi k!ar igen tit Fotografering

-)

A : ; .

k C ^ L R C A A R D

h k

!it , r-

- b. .

! Borde. Stole. Gl^i, Porcelzen forsolvet Bestik, Bar, Barstole

ORDRUP CHARLOTTENLUMDRANK Hovedkontor Jægersborg A!!é 31 TeHL Ordrup 3600 HUAU:R G J E N T O F T E O G O M E G N S B A N K - O R D R U P B A N K S K O v s Ft O V E D B A N K - V A N G E DE O G O M E G N S B A N K Kommunens ældste Pengeinstitut Ti) Kamin, Pejs, Ka)

V iLLAB YERNE S UDLEJNtNG B e s ø ^ v o r U d ø t t t t i n g Bernstettsvei 162 - Lfundsvej 4 Best i l ) g o d T i d

BIKUBEN Strandvej 76 //c/rn/) 66 Lyngbyvej 65 7?yraM^ S p a reka sse A lder Jom s to rsø rg e ts e U yggespareafde ling H o rne io rsø rg e lse D e p ø d a g A o n / o r r / J . ' A7. 9 — 7 ^ 9 — 7 ^ A reJd^ ly/en A7. 7"—7

s ø .4673

Ordrups ældste Li!!ebnte!efonnummer.

o .

O rO ru p v e )

F o r r e t n i n g e n e r g e n o a b n e t m e J n g / n J e h o u e r

H

A. Westho Rasmussen Hyidegaardsvej 62

)P

\

Herre- Dame- Letvægts- og Børnecykicr /un 4) OynamntvElcr frj 24"^

/ A \

O r d r u p v ^ 40 A 4 7 / 7 — 7 n 7 F o r^ ^g a tscM IN

^ ^Paptrspersienne

j

l-j-

E k ^ 120

140 c m

K r 1 0 5 0 K r 29^10 i

'

A G E R B E C K - P O U L S E N

Lyngbyvej 235 Strandvej 136 Søborg Hovedg. 3 Prima Optændingsbrænde rj ' ' Stifit ' 4'eid Averter iVitahyernesBtad SPAREKASSEN FOR KJØBENHAVN OG 0!V!EGN # s t ra n d v e j 88 # G jen to fte ifad e 51 # Jaeifcrsborg A ))é 22 # S ebo r (f Hoved^^ade 78 Kontortid K). 9—15 L a rd a ff K). 9—13 Fredaar A ften K). 17—18 R ig t ig G læ d e l ig t N y t a a r 0 MtUSE)U¡ví 2 í !^ Cento/^tegode 39—45 1 3 0 0 . /wí/.SÁ?í4í/ Oi / rustrí* s/ A a a n o;? y i / f s.' BENYT DEN LOKALE BANK 4 JN TRÆ PER S tEN N EN NORDISK PERStENNE-tNDUSTR) - Tif. G en to fte 2482 A. J A C O B S E N Lindegaardsvej 52 ORdrup 205

Made with