EB uitwerking hoofdstuk 10

Module Elementair Boekhouden ISBN 978 90 425 3604 3 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

Hoofdstuk 10 Winstverdeling bij de bv en nv

10.1 a

Er wordt uitbetaald 12% van € 400.000 = € 48.000. De dividendbelasting is 15% van € 48.000 = € 7.200. De journaalpost wordt:

061 Winstsaldo na belasting

€ 48.000

Aan 161 Te betalen dividend

€ 40.800 € 7.200

Aan 162 Te betalen dividendbelasting

b Op één aandeel wordt uitbetaald aan de aandeelhouders: 12% van € 100 € 12 Dividendbelasting 15% € 1,80 Uitbetaald € 10,20

In totaal 800 x € 10,20 = € 8.160. De journaalpost wordt:

161 Te betalen dividend

€ 8.160

Aan 110 Bank

€ 8.160

c De dividendbelasting wordt altijd in één keer betaald, dus krijgen we de volgende journaalpost:

162 Te betalen dividendbelasting

€ 7.200

Aan 110 Bank

€ 7.200

10.2 a

061 Winst na belasting

€ 48.000

Aan 161 Te betalen dividend

€ 40.800 € 7.200

Aan 162 Te betalen dividendbelasting

b

€ 600.000/€ 20 = 30.000 dividendbewijzen.

c

161 Te betalen dividend

€ 1.904

Aan 110 Bank

€ 1.904

d

162 Te betalen dividendbelasting

€ 7.200

Aan 110 Bank

€ 7.200

10.3 a

De winst na aftrek van tantièmes is € 150.000 - € 30.000 = € 120.000. De vennootschapsbelasting is 25% van € 120.000 = € 30.000. De winst na belasting is € 150.000 - € 30.000 = € 120.000.

b

060 Winstsaldo

€ 150.000

Aan 163 Te betalen vennootschapsbelasting

€ 30.000 € 120.000

Aan 061 Winst na belasting

Pagina 1 van 3

Made with