גושפרתה - גיליון 926

15/2/2019 | י' אדרא' תשע"ט | פר' תצוה | יוםשישי פרתה גוש

'נשי עסקי' בית חם

לנשות עסקים בגוש 16 ' עמ

מבית

926

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

'חמישישי זוגי' יוזמה חדשה לשלום בית 10 <<

'מצפור האלף' כשהיסטוריה ונוף נפגשים 14 <<

'קצת תרבות' מעכשיו יש לאן לצאת 22 <<

Made with FlippingBook flipbook maker