Onsdag 01. november 2017

2

Onsdag 1. november 2017 •

Ønsker at årboka skal leses høyt for eldre

Ansatte i spisestuen i Hotel Central i 1912. Spisebord og stoler var blant de møblene som fulgte med over til aldershjemmet. (Foto: Mjøsmuseet).

Den 33. utgaven av Årbok for Gjøvik er nå ute. Odd Martin Hesjadalen, Erland Hvalby, Ulf Bekkelund, Terje Paulsberg, Lissie Norland, Anne-Lise Svendsen, Werner Hansen og Arve Thune har bidratt for at årboka har kommet vel i havn i år også.

Takket være sponsorer fra lokalt næringsliv skal 10 årganger av «Årbok for Gjøvik og Tverrdalene» gis til omsorgssentrene i kom- munen. Historien om «Henniken» fra årets utgave er en av mange gode histori- er som skal spres. Mye av stoffet fra årboka egner seg for høytlesning, mener redak- sjonen i Gjøvik historielag. Arve Thune har fått sponsorer til å kjøpe årbøker. – Seks omsorgssentre i kom- munen får årboka. Vi kommer til å supplere hvert år, forteller Thune. I første omgang skal 10 årganger gis bort. Neste år blir det gitt fem årganger. Deretter skal den nyeste boka gis de påfølgende tre årene. Viktig dokumentasjon – Bøkene er fine til å bruke til bare å se på bilder. I år har vi rekordmange bilder, cirka 200. Bilder er viktig. De er med å dokumentere det skrevne ord, Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

sier Lissie Norland. Årets årbok ble lansert man- dag. Den er allerede ute i butik- kene. 8. november skal forfattere og historiene presenteres på biblioteket. – Vi har ei idéliste på mer enn 20 artikler, men det er ikke stengt. Vi får stadig nye skri- vende. Vi ser at flere har lyst til å bidra. Det synes vi er veldig positivt, sier Terje Paulsberg. Personligheter «Henniken», - Fredrik Hennig, vil nok en del huske fra 1950- og 60-tallet. Han var en kjent per- sonlighet i Gjøvik. Han var dag- lig å se på brygga når Skibladner la til kai. – Alle har en historie. Henniken var en av 12 søsken og dro i ung alder fra Gjøvik til Amerika. Da han kom tilbake var han en person å spørre til råds når turister og andre kom til Gjøvik, forteller Norland. Årets årbok inneholder mye minnestoff, om «onkel Even», krigsseileren og skipskapteinen Even Bruun-Evensen. Hverdagsminner fra Gjøvikmarken, Gamletorvet og

Arbeidersamfundet i 1950-årene. «Onkel politi», Kåre Etnestad, minnes nok mange gjøvikensere. Han forteller fra sitt liv, barn- domsår og tiden i tysk fangen- skap. Det er også viet plass til tele- fonens første år i Snertingdal. Odd Martin Hesjadalen deler barndomsminner fra gamle- hjemmet i Trondhjemsvegen der hans tante, Signe Lisbakken, var kokke. Grethe Finsruds tid på Haugtun er også omtalt. Kulturpersonligheten Tarjei Lauvdal har fått sin rettmessige plass. Han var særlig kjent som forfatter av Vardal bygdebok og redaktør av Biri-Snertingdal Bygdebøker. Krigsminner – Årboka har også flere artikler fra krigen, sier Paulsberg. Han nevner blant annet Ole Øksnes’ fortelling om det som skjedde på Grythe da tyskerne kom til Vardal våren 1940, og om Karl Overn, den eneste soldaten som falt i sin egen hjembygd

under krigshandlingene. Neste år er det 100 år siden Friidrettsgruppen Gjøvik ble stif- tet. I årets utgave og neste års årbok blir klubbens historie pre- sentert, blant annet Ola Grimsbys eventyrlige og dramatiske opple- velser. Han var også medlem og utøver i friidrettsgruppen. Gjøvik flyklubb, Biri-Møbler, husmannsplasser i Vardal, og Helga Østby på Gjøvik gård er også noe av det du kan lese om i årets bok. Årboka har et opplag på 1.200 eksemplarer. Fjorårets bok ble neste utsolgt. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Eva Lillian Elvsveen, født 1927, døde 22. oktober. Nora Etnestad, født 1932, døde 18. oktober. Maj Britt Fuglerud, født 1955, døde 17. oktober. Rune Marcus Persveen Pedersen, født 1934, døde 20.

Fredrik Hennig på Skibladner- brygga. (Foto: Gunnar Simonsen/ Mjøsmuseet).

oktober. Else Rasmussen, født 1926, døde 18. oktober. Hedvig Stensby, født 1928, døde 16. oktober. Melvin Stenseth, født 1926, døde 17. oktober. Tone Ellingsen Walberg, født 1958, døde 20. oktober.

En gave til Gjøvik det står respekt av

andre gaver som er gitt. Gjenstandssamlingen gir en direktekontakt med fortida nesten uten sidestykke. Blant annet med ting som har stått i den gamle kirken på Hunn, og bruksgjenstander fra lokalmiljøet der historien er kjent. Pengene til vedlikehold kommer godt med for Tingbygningens del. Selv om bygningen er blitt tatt vare på, blir det nå trolig mulig å få til arbeid som har stått på ønskelista i lang tid, men ikke vært mulig å finansiere. Vi håper at det nå kommer en byhistorisk utstilling, der gjenstandene fra Hunn får en sentral plass. Denne skatten bør alle få se.

han hadde også lagt mye arbeid i å dokumentere hver eneste gjenstand. Dermed er det virkelig en del av lokalhistorien som har kommet hjem. I tillegg valgte giveren også å tilgodese Tingbygningen på Hunn med en halv million kroner til vedlikehold. Vi har dyp respekt for det han har gjort. Direktøren ved Mjøsmuseet mener dette er den største gaven som har tilfalt kommunen og museet. Det som kommer nærmest er da Alf Mjøen testamen- terte Gjøvik gård til kommunen. Vi forstår hva direktøren mener, uten forkleinelse for

Som vår avis meldte i forrige uke, har Gjøvik og Mjøsmuseet mottatt en helt unik gave. Det dreier seg om en testamentarisk gave fra Jens Christoffer Kolberg, en av de siste etterkommerne av slekta som i sin tid satt på Hunn. Storgården har hatt en avgjørende betydning for etableringen av Gjøvik som by, og svært mye av det eldste byområdet ble bygd på grunn fra denne gården. Når det så tilfaller Gjøvik flere hundre gjenstander som kommer fra den gården, er det nesten utrolig. Ikke nok med at Kolberg etterlot seg denne gaven,

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 1. november 2017

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online catalogs