ההצלחה פנים רבות לה - עובדים ומנהלים מצטיינים לשנת 2015