כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אוגוסט 2015 - גיליון 218